Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 12.10.2012

Dokumenter

politiske saker | dokumenter fra forarbeidet

Avtaler | Planer | Presentasjoner | Rapporter| Reglement | Andre dokumenter | Skjema
 - søk med Ctrl+F

html=internettleser | pdf=acrobat reader | pps=powerpoint | w=word | xls=excel  |  søk: Ctrl+F


Avtaler  

Ny Samarbeidsavtale PDF fra 01.01.13

(Tidligere: Samarbeidsavtale for Innherred samkommune PDF)
Grunnavtale for Innherred samkommune til 30.11.09 PDF

21.11.12
26.11.12

18.11.09

30.11.09

30.08.04
15.09.04

 
Omstillingsavtale arbeidsgiver-fagforeninger PDF 19.04.04 | word
Plandokumenter  
Budsjett 2013 - økonomiplan 2013-2016 01.11.12  
Budsjett 2012 - økonomiplan 2012-2015 09.11.11  
Budsjett 2011 - økonomiplan 2011-2014 11.11.10  
Budsjett 2010 PDF 29.10.09  
Kommuneplan for Levanger kommune og Verdal kommune - samfunnsdel PDF 10.12.08
15.12.08
Levanger kommune
Verdal kommune
Budsjett 2009 PDF 03.12.08  
Budsjett 2008 PDF 29.11.07  
Økonomiplan 2008-2011 PDF 29.11.07  
Budsjett 2007 PDF 30.11.06  
Økonomiplan 2007-2010 PDF 30.11.06  
Økonomiplan 2006-2009 PDF 20.10.05  
Helseberedskapsplan    
Næring, landbruk og naturforvaltning, kommunedelplan 2008 - 2020, strategisk del PDF 04.03.09  

Planprogram PDF

15.09.08  
Ruspolitisk handlingsplan for Levanger og Verdal PDF
- prinsipp og tiltaksdel PDF
07.09.06  
Plan- og styringsstrategi - Levanger - Verdal    
Årshjul - Levanger - Verdal    
Presentasjoner Kronologisk, nyeste først
Besøk fra Askim og Eidsberg kommuner PDF 09.03.12  
Kommunal- og forvaltningskomiteen på Holmen gård PDF
- powerpoint (4MB) - orientering om Innherred samkommune
15.10.10 Ola Stene, Bjørn Iversen
Dialogseminar i Åre 02.-03.02.09 02.-03.02 Flere
Status for arbeidet med søknad om ISK 3 PDF - powerpoint - video 01.10.08 Ola Stene, Levanger kommunestyre
Status for arbeidet med søknad om ISK 3 PDF - powerpoint - video 24.09.08 Ola Stene, samkommunestyret
Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter PDF - powerpoint (Steinkjer) 04.09.08 Ola Stene - Bjørn Iversen
Fra infomøte for ansatte i ISK:
Samarbeidet mellom Levanger og Verdal fra 2010 (ISK3?)
PDF - powerpoint
31.03.08 Ola Stene
Orientering om status for forstudien ”ISK 3” PDF | powerpoint 24.01.08 Ola Stene
Dialogseminar i Åre 13.-14.03.07 13.03.07 Flere
Varaordfører ISK Bjørn Iversens tale "ISK, vegen videre" 11.01.07 Bjørn Iversen
"Ansatte" i ISK
Samkommunens framtid pps - PDF
Geir Vinsand med bistand fra Jørund K. Nilsen
10.01.07 "Ansatte" i ISK
 
Samkommunens framtid - Vinsand pps - PDF 30.11.06 Arbeidsseminar Vuku
Dialogseminar i Åre 15.-16.02.06 15.02.06 Flere
Drøftingsnotat Innherred Samkommune – vegen videre **.10.06 Vassli
Innlegg fra konferansen "Sammen for livet eller et liv i samkommune" - Røstad, Levanger 14.04.05 Flere
Presentasjon av ISK for Norddal, Stordal og Stranda kommuner pps  (2,5MB) 14.03.05 John Ragnar Sæther
Presentasjon av PBOM for Samkommunestyret pps 17.02.05 Johannes Bremer
Presentasjon av ISK for Brønnøy kommune pps 15.02.05 Ola Stene
Dialogseminar 08.-09.-02.05, Røros 08.-09.05 Flere 
Nye oppgaver i ISK -  - orientering pps 20.01.05 Ola Stene
- sks-sak 04/05
Informasjonsavis til alle husstander i Levanger og Verdal:
Levanger | Verdal | felles side 2 og 3 | siste side  PDF
07.09.04  
Orientering til Aremark og Rakkestad  pps 27.08.04  
Milepelsevaluering av Innherred samkommune  pps 17.06.04 Roald Lysø,
N-T-forskning
27.05.04 Ola Stene
Fylkesmannen - dialogseminar Storlien  pps 30.-31.03.04 Oddbjørn Nordset
Verdal Vekst - dialogseminar Storlien  pps 30.-31.03.04 Svein Larsen
Delprosjekt - status samkommunestyremøte  pps 04.03.04 John Ragnar Sæther
Rusprosjektet - status samkommunestyremøte  pps 04.03.04 Bård Skjørholm
Felles bilde og veien videre - Administrasjonssjefens presentasjon for Forum for tillitsvalgte pps 13.02.04 Ola Stene
Kommunikasjonsstarategi versjon 1,0 (fullversjon) pps 05.02.04 Ola Stene
Kommunikasjonsstarategi (kortversjon) pps 29.01.04 Ola Stene
Innherred samkommune - orientering til ansatte pps 28.01.04 Ola Stene
Rapporter Jfr. Årshjulet for flere rapporter
ISK 3, Levanger/Verdal fra 2010, forstudie PDF - word
 - ISK 3 gruppebesvarelser fra Åre PDF - word
febr.-08 prosjektgruppe
Sluttevaluering Innherred samkommune PDF juni-07 Roald Sand, TFU
Jørund Aasetre, TFU
Roald Lysø, TFU
Midtveisevaluering Innherred samkommune PDF juni-06 Roald Sand, TFU
Midtveisevaluering Innherred samkommune powerpoint 13.06.06 Roald Sand, TFU
Rehabiliteringsprosjektet i Frostating - Statusrapport per 15.08.05  PDF | word 15.08.05 Betten Nordenborg
(rehabiliterings-prosjektet)
KS: Hva er og hvordan utvikle en samkommune? PDF
 - sammendrag PDF  - presentasjon powerpoint
06.01.05 ECON analyse
Nord-Trøndelagsforskning: "Innherred samkommune. 1. milepelsevaluering av forsøket" PDF aug-04 Roal Lysø, NT-forskning
Årsrapport og regnskap 2004 for ISK PDF 18.03.05 Samkom-sak 016/05
Årsrapport 2005 - Årsregnskap 2005 PDF 11.05.06 Samkom-sak 024/06
Årsrapport 2006 - Årsregnskap 2006 PDF 03.05.07 Samkom-sak 017/07
Årsrapport 2007 - Årsregnskap 2007 PDF 10.04.08 Samkom-sak 017/08
Årsrapport 2008 - Årsregnskap 2008 PDF 30.04.09 Samkom-sak 008/09

Årsrapport 2009 - Årsregnskap 2009 PDF

22.04.10 Samkom-sak 23/10
Årsberetning 2010 - Årsregnskap 2010 PDF    
Årsberetning 2011 - Årsregnskap 2011 PDF 12.04.12  
Jfr. Årshjulet for flere rapporter    
Reglement  
Administrativt delegasjonsreglement PDF 28.04.06 word 
Ansettelsesreglement PDF 31.05.06 word
Arbeidstidsreglement PDF 16.12.04 word
Delegasjonsreglement 20.11.13  
Etiske reninglinjer (rev. 01.11.17) PDF 01.11.17  
Fleksitidreglement PDF 16.12.04 word
Motorferdsel i utmark PDF - med virkning fra 01.04.06 30.03.06 Levanger og Verdal
Permisjonsreglement PDF 16.12.04 word
Samkommunestyret, reglement PDF 29.01.04 Levanger | Verdal
Samkommunestyret mfl. - godtgjøring 07.10.04
29.10.09
  jfr. 023/08
  jfr. 028/09
Andre dokumenter  
Videre godkjenning til 31.12.12 PDF 20.12.11 KRD
Gebyrregulativ for byggesaker mm. 27.05.10  
FOR 2009-12-17 nr 1620: Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal, Nord-Trøndelag 17.12.09 KRD
til 31. desember 2011
Innherred samkommune - forlengelse av forsøksperiode - svar KRD PDF 16.11.07 KRD
Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag - revidert pr. 20.03.07
- jfr. brev av 30.03.07 fra KRD PDF
30.03.07 KRD
Tilsagn - delfinansiering av forsøk med samkommune side 2 20.09.04 KRD
Stausrapport pr. 01.01.04 til Fylkesmannen PDF | word 26.07.04 John Ragnar Sæther
Godkjenning av Innherred samkommune side 2, 3, 4, 5
Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner  PDF | word - hos Lovdata
vedtatt endret, jfr. Samkommunestyrets vedtak i sak 32/06, 13.06.06 - godkjenning i departementet gjenstår
30.01.04 KRD
Gå til hovedside Innherred samkommune