Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 17.09.2012

Ledige stillinger  

 

Må søkes via elektronisk søknad - - frist: 17. oktober 2012.

Byggesaksbehandler, vikariat

Beskrivelse
Innherred samkommune (ISK) er et interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner. Levanger/Verdal er en attraktiv region å arbeide og bo i.  Innbyggertallet er ca 32 500 og samkommunen ligger sentralt i Nord-Trøndelag med gode kommunikasjoner. Det er en positiv utvikling regionen, med et allsidig næringsliv i vekst og gode tilbud innen kultur, fritid og utdanning.

Tjenesteområdene plan, byggesak, oppmåling og miljø i Verdal og Levanger er lagt inn under Innherred samkommune og organisert som en enhet. Enheten er organisert i tre faggrupper; plan og miljø, byggesak, oppmåling og har for tiden 18 medarbeidere. Enheten har kontorsted i Verdal.

Utlysning
En av våre byggesaksmedarbeidere skal ha permisjon. Av den grunn blir en 100 % stilling ledig som vikariat i min. 11 måneder. Det vurderes om byggesaksseksjonen i tillegg skal utvides. Stillingen er ledig fra 1. januar 2013. Søknadsfrist 17. oktober 2012.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av byggesaker etter Plan- og bygningsloven og utslippsaker etter forurensningsforskriften

 • Informasjon og kundebehandling

 • Tilsyn

 • Prosjektarbeid innen fagområdet

 • Arkitektur og estetikk

Utdannelse
Vi søker primært etter medarbeidere med juridisk, byggteknisk eller arkitektonisk utdannelse. Kandidater med annen relevant utdanning og erfaring fra fagområdet vil også bli vurdert. Det forutsettes gode datakunnskaper generelt og kunnskaper i bruk av geografisk informasjonssystem, samt god evne til å formulere seg skriftlig. Byggesaksteamet skal bestå av 6-7 personer.

Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i en travel hverdag med:

 • fleksibel arbeidstid/-ordninger

 • gode pensjons- og forsikringsordninger (også på fritid)

 • kurs/opplæring

 • lønn etter avtale

 • godt fagmiljø. Innherred samkommune har N-Trøndelags største fagmiljø i kommunesammenheng

 • god barnehagedekning

 • bredt og spesielt kultur- og friluftsliv

 • et attraktivt nærmiljø og sentrum

Personlige egenskaper
Det vil ved tilsettingen bli lagt avgjørende vekt på søkerens personlige egenskaper innen samarbeid, kundebehandling og å takle endringer.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler.

Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden.

Lønnsvilkår
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler og pensjonsordninger.

Søknad sendes
Søknad sendes via kommunens rekrutteringsmodul på nett. Søkere som opplever problemer med modulen kan kontakte Organisasjonsenheten eller Servicetorget på tlf. 74 05 25 00 for bistand.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunes vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet, og kan da om ønskelig trekke søknaden.

Søknadsfrist: 17. oktober 2012    Utlyst dato: 17. september 2012          Vår ref       

Kontaktperson

Navn                             Tittel
Øivind Holand          Enhetsleder

Må søkes via elektronisk søknad - - frist: 17. oktober 2012.
 

Elektronisk søknadElektronisk søknad

 

Gå til hovedside Innherred samkommune