Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 07.01.2005

Flomkatastrofe i Asia

levanger | verdal

| nytt

Flomkatastrofen i Asia
-------------------------

Liste over savnede  (kripos, oppdateres fortløpende)
-------------------------

I kommunene Levanger og Verdal har vi opprettet en beredskap i forbindelse med flomkatastrofen i Asia. Vi kan tilby informasjon, kontakt med lege og annet helsepersonell etter behov. I Levanger kan Den Norske kirke bistå med tjenester fra prest/diakon.

Personer tilhørende i Levanger/Verdal som trenger bistand kan ta kontakt på følgende telefonnummer:

Verdal Kommune: 74 04 82 00. Utenom kontortid kan publikum kontakte legevakt på tlf. 74 07 03 00

Levanger kommune: 74 05 25 00. Utenom kontortid kan publikum kontakte legevakt på tlf. 74 08 00 00.

Pårørende til savnede og personer som kan gi opplysninger om savnede kan ta kontakt med politiet - telefon: 02800

-------------------------

Informasjon om personer som er/har vært i området
Utenriksdepartementet (UD) ønsker opplysninger om alle nordmenn som har vært i området, hvor de er nå og om de har behov for hjelp. Personer som ikke har fått kontakt med sine nærmeste kan også ringe UDs krisetelefon: 22 24 20 20.

Informasjon om krisereaksjoner
Til deg som har vært utsatt for en dramatisk hendelse (Oslo legevakt)
Råd til pårørende (SHDir)

Nasjonal psykososial støttetelefon
Nasjonal psykososial støttetelefon er opprettet på nummer 800 36 303.

Mer informasjon om myndighetenes arbeid med katastrofen - Faktaark
Utenriksdepartementet  - 22 24 20 20 (krisetelefon) - E-post: beredskap@mfa.no
Støtte- og pårørendesenteret:
22 05 85 00
22 05 85 01
22 05 85 02
Sosial- og Helsedirektoratet

Reiseselskaper mm
Europeiske forsikring
- egen krisetelefon og for spørsmål om avbestillinger
Ving
- informasjon fra Ving rundt naturkatastrofen i Sørøst-Asia
Star Tour
- informasjon fra Star Tour rundt naturkatastrofen i Sørøst-Asia
Saga Solreiser
- informasjon fra Saga Solreiser rundt naturkatastrofen i Sørøst-Asia
Apollo
- informasjon fra Apollo rundt naturkatastrofen i Sørøst-Asia

Kontaktsentra i de berørte områdene:
Bangkok: + 66 (0) 2302 6415
Phuket: + 66 (0) 948 89 002
Krabi:+ 66 (0) 708 28 622
Colombo: +94 11 24 69 611

(Pågangen er stor. Det bes om at kun direkte berørte ringer.)

Vil du hjelpe?
Er du en av de mange som ønsker du å tilby din hjelp til direkte berørte, pårørende og etterlatte etter naturkatastrofen i Sørøst-Asia?


Historisk----------------------------
Verdal Kommune: 74 04 82 00 mellom kl 0900 – 1300 29.12 30.12 og 31.12 fram til kl 1200. Utenom kontortid kan publikum kontakte legevakt på tlf.
74 07 03 00

Levanger kommune: 74 05 25 00 mellom kl 0800 – 1530 29.12, 30.12 og 31.12 fram til kl 1200. Utenom kontortid kan publikum kontakte legevakt på tlf. 74 08 00 00.

Focusbygget på Skogn er åpent for alle interesserte nyttårsaften fra kl 1400 - 1600. Dørene åpnes for at folk kan møtes å prate om katastrofen i Asia.

| nytt | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune