Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 05.03.2008

Tilsettinger

levanger | verdal

| ledige stillinger | historiske stillinger | søkerlister |

Dato Tilsatt

St.id.

2008 Bjørn Engelin er ansatt i 100 % vikariat som personalkonsulent fram til 01.08.08 med for tiden tjeneste ved Organisasjonsenheten.  Sak nr. 08/1700 (19.02.08), ref. 1004

 

29.10.07 Inger Johanne Overvik Uthus ansatt som organisasjonssjef i Innherred Samkommune  (Ref. nr. 697)

 

30.05.06 Rannveig Kvello Eriksen og Trond Viggo Sjøbakk er tildelt avtaler om driftstilskudd for fysioterapeut a 25%.

 

06.04.06 Sissel Kjesbu tilsatt i 100% stilling som sosialkurator med tjeneste f.t. Innherred Samkommune, Enhet for Helse og rehabilitering, Sosial- og psykiatritjenesten, Levanger

178/06

20.02.06

Janne Christin Bjørnmelen er ansatt i 100% stilling i Levanger kommune som hjemmekonsulent med for tiden tjeneste ved Barneverntjenesten ISK, avd. Levanger

172/06

13.10.05

Anne Berit Lyngsaunet tilbudt fastlegeavtale ved Vuku legesenter.  Pasientgrunnlag  f.t. 1200 pasienter. Hun pålegges offentlig oppgave gjennom 7,5 t/pr. uke helsestasjon. 

101/05

10.10.05

Kristine Karlsaune tilsatt i 100% stilling som ingeniør/arealplanlegger - PBOM (morkommune Levanger)

115/05

10.10.05

Bernt Arne Helberg tilsatt i 100% stilling som arealplanlegger - PBOM
(morkommune Verdal)

115/05

10.10.05

Lars-Erik Havdal tilsatt i 100% stilling som arealplanlegger - PBOM
(morkommune Levanger) Takket nei til stilling

115/05

09.08.05

Gunnar Vatn tilsatt i 100% stilling som avdelingsingeniør/byggesaks-behandler - PBOM (morkommune Levanger)

099/05

16.11.04

Stian Stølen tilbys fastlegeavtale ved Vuku legesenter. Dette innebærer 7,5 pr uke helsestasjon.

108/04
søkere

16.11.04

Guri Holmvik tilbys fastlegeavtale ved Stekke legesenter. Dette innbærer 7,5t/u tilsynslege Ørmelen Bo og helsetun.

107/04
søkere

16.11.04

Håvard Dypdal tilbys fastlegeavtale ved Levanger legesenter med virkning fra 01.01.05.

106/04
søkere

16.11.04

Stian Bergseng Stølen tilbys fastlegeavtale for stilling ved Levanger legesenter med virkning fra 16.02.05.

105/04
søkere

| ledige stillinger | historiske stillinger | søkerlister |

Gå til hovedside Innherred samkommune