Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Om ISK - org.nr. 986844252 - Bankkonto: 8673.11.71655  

 

Avvikling av samkommunemodellen>

 

Etablert 01.02.2004


Kjennetegn på en samkommune:

  • Geografisk område større enn én kommune
  • Eget politisk styringsorgan som er indirekte valgt fra K-styret
  • Ansvar for å løse flere oppgaver og er tillagt beslutningsmyndighet
  • Selvstendig økonomi og er indirekte finansiert
  • Egen juridisk enhet
  • Egen administrasjon

Lovfestet fra 01.01.13, jfr. Kommuneloven kap. 5B

Videre godkjenning til 31.12.12 PDF
Vil lovfeste samkommunen KRD 16.12.11
KS-rapport: Hva er og hvordan utvikle en samkommune?
PDF (Econ)

Organisasjon
Samarbeidsavtale
Forskrift KRD
Forarbeider -FLV
Presseklipp
Profil
Styringskort PDF

Om kommunene i samkommunen:
(Frosta kommune sa nei til ISK 16.12.03)
Kommunene Levanger og Verdal er til sammen 2.203 km2 (656+1547) og ligger midt inne i Frostatingsregionen/Innherred i Nord-Trøndelag fylke. Regionen har en naturlig geografisk arrondering og grenser til Stjørdal kommune i sør og Inderøy og Steinkjer kommuner i nord. I øst grenser regionen til Åre kommune i Jämtland. Fra grensa mellom Levanger og Stjørdal er det ca 5 mil til Trondheim. Regionen kjennetegnes av korte reiseavstander og en klar og entydig senterstruktur med Levanger og Verdal som de største byene. Det er 9 km mellom byene. Andre tettsteder i kommunene er Skogn og Åsen.

Dagens innbyggertall (01.4.16) er 34.575, fordelt slik: 19.717 i Levanger og 14.858 i Verdal. Samlet forventes regionen å få en befolkningsøkning på ca. 2000 personer fram til 2020.

Næringslivet i de to kommunene er forskjellig med tyngdepunkt innenfor industri i Verdal, industri (foto), høyskolemiljø (foto, og sykehus (foto) i Levanger. Samkommunen er landets største landbrukskommune.

Regionen utgjør et felles arbeidsmarked, med til dels betydelig dagpendling mellom kommunene.

Gå til hovedside Innherred samkommune