Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

18.10.2011

Samkommunestyret 2004-2007

levanger | verdal

møtekalender | godtgjøring | reglement | oppmøte neste møte | 2007-2011 | 2011-2015>

medlemmer
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V ordfører
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp varaordfører, gruppeleder DNA

9,15 Fortun Knut

Verdal Frp,H,Krf

 

Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp  
3,11 Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp  
Holm Trude Verdal Dna,Sp  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv  
12 Johansson Lennart Verdal Uavhengig  
Meinhardt Birger Levanger FrP  
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V  
Norum Kåre Verdal FrP, H, KrF  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V Gruppeleder KRF
8 Svensson Svein Verdal Dna,Sp  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv Gruppeleder SV
varamedlemmer Samkommunestyret ^
11 Mikalsen Steinar Levanger Dna,H,Krf,V Varamedlem 1  
3 Winnberg Stein Ove Levanger Dna,H,Krf,V Varamedlem 2  
Gilstad Sigvard Levanger Dna,H,Krf,V Varamedlem 3  
Haraldsen Anniken Kjær Levanger Dna,H,Krf,V Varamedlem 4  
Karlsen Jann Levanger Dna,H,Krf,V Varamedlem 5  
Haugom Vebjørn Levanger Dna,H,Krf,V Varamedlem 6  
3 Grande Rigmor Aglen Levanger Dna,H,Krf,V Varamedlem 7  
11 Svarva, Robert Levanger Dna,H,Krf,V Varamedlem 8  
Skårdal Vigdis Levanger Sp,Sv Varamedlem 1  
Solem Arne Levanger Sp,Sv Varamedlem 2  
Skjerve Ragnhild Levanger Sp,Sv Varamedlem 3  
Nøst Solfrid L. Levanger Sp,Sv Varamedlem 4  
Løvås Gunnar Levanger Sp,Sv Varamedlem 5  
Reberg Alf Magnar Levanger Sp,Sv Varamedlem 6  
Sæther Sølvi Levanger Sp,Sv Varamedlem 7  
Holten Steinar Levanger Frp Varamedlem 1  
14 Grandgård Knut B. Levanger Uavhengig Varamedlem 2  
10 Levanger Frp Varamedlem 3  
8 Tveita Knut Verdal Dna,Sp Varamedlem 1  
1 Elverum, Torill Verdal Dna,Sp Varamedlem 2  
Stiklestad Kjell Verdal Dna,Sp Varamedlem 3  
13 Granum, Thor Bertil Verdal Dna,Sp Varamedlem 4  
1 Steinkjer Anita Verdal Dna,Sp Varamedlem 5  
2 Skrove Marit Voll Verdal Dna,Sp Varamedlem 6  
Malmstein, Tor E. S. Verdal Frp,H,Krf Varamedlem 1
Hafell Rigmor Verdal Frp,H,Krf Varamedlem 2  
Kolberg, Leif Roger Verdal Frp,H,Krf Varamedlem 3  
Malmstein, Aina Verdal Frp,H,Krf Varamedlem 4
4 Musum Berit Verdal Frp,H,Krf Varamedlem 1  
Sandnes Knut Snorre Verdal Frp,H,Krf Varamedlem 2  
12 Hallem Trine Verdal Uavhengig Varamedlem 1  
5 Bruvold Katrine Verdal Sv Varamedlem 2  
Hallem Lars Børre Verdal Sv Varamedlem 3  
Merknader

1

Torill Elverum, Verdal, (varamedlem) permisjon 01.02.04-31.12.04, k-sak 031/04 - Anita Steinkjer flyttet opp til 2. plass på varamedlemslisten | saksutredning | vedtak

2

Anette Tiller, Verdal, (varamedlem) permisjon 02.03.04-31.08.04, k-sak 032/04 - ny vara i perioden Marit Voll Skrove | saksutredning | vedtak | Anette Tiller fritatt videre fra 27.09.04 og ut perioden, k-sak 072/04, samme vara | saksutredning | vedtak

3

Nils Åge Aune, Levanger, (varamedlem) død 20.06.04, - 08.09.04 (f-sak 096/04) Eli Grevskott flyttet fra varamedlem 3 til varamedlem 1, Stein Ove Winnberg flyttet fra varamedlem 8 til varamedlem 3, ny varamedlem 8 Rigmor Aglen Grande (gruppering Dna,H,Krf,V Levanger) | saksutredning | vedtak

4

Line Adelheid Stang, FRP, (varamedlem), Verdal, permisjon 27.09.04 - 30.06.05, k-sak 071/04, opprykk til 1. vara Odd Helge Weisæth, FRP og ny 2. vara Berit Musum, FRP | saksutredning | vedtak | videre fritatt ut perioden (fra 31.10.05) PDF

5

Katrine Bruvold, SV, Verdal, (varamedlem) permisjon fra 13.06.05 til august 2006, k-sak 058/05 | saksutredning | vedtak

6

Gerd Janne Kristofferesen fritatt fra alle politiske verv fra 26.09.05 og ut resten av perioden (Stortingsrepresentant), som ny ordfører ble Bjørn Iversen valg (26.09.05)

7

Robert Eriksson fritatt fra 31.10.05 og ut perioden  PDF

8

Nytt medlem samkommunestyret etter Gerd Janne Kristofferesen fra DNA/SP, Verdal – Svein Svensson, valgt 31.10.05  PDF
Nytt varamedlem samkommunestyret fra DNA/SP, Verdal – Knut Tveita valgt 31.10.05  PDF

9

Nytt medlem samkommunestyret etter Robert Eriksson fra Frp, Verdal – Odd Helge Weisæth, FRP, Verdal, valgt 28.11.05

10

Per Sandberg, FRP, Levanger fritatt fra 26.10.05 og ut perioden (varamedlem 3)
11 Rannveig Munkeby Arentz, V, Levanger fritatt fra 22.03.06 og ut perioden, Eli Grevskott, DNA, Levanger, fast medlem i perioden, Robert Svarva, DNA, Levanger, nytt varamedlem 8
12 Lennart Johansson  og Trine Hallem meldte overgang fra SV, Verdal til DNA mai 2006, varamedlemmer kalles som før inn fra SV-gruppen

13

Sverre B. Midthjell, DNA, Verdal fritatt fra 02.10.06 og ut perioden, omrokkering av varamedlemmer + nytt varamedlem: Thor Bertil Granum, DNA

14

Knut B. Grandgård,  utmeldt av FRP 16.11.06, uavhengig repr. fra samme dato

15

Odd Helge Weisæth, FRP, Verdal, fritatt som medlem fra 19.02.07, kom-sak 07/07, og ut perioden, nytt medlem: Knut Fortun

møtekalender | godtgjøring | reglement | oppmøte neste møte | 2007-2011 | 2011-2015> ^

Gå til hovedside Innherred samkommune