Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Utviklingsstab

 

<<organisering |

Alfabetisk, etternavn:

Opprettet
fra og med 01.01.11
Ragnhild Holmberg Aunsmo kommuneoverlege
Berit Hakkebo rådgiver
Øystein Lunnan rådgiver
(Ingrid Juberg Moe) kommuneadvokat, permisjon
Siri Lunnan advokatfullmektig, vikar
Anette Tiller Skjervø SLT-koordinator Levanger/Verdal
Audhild Slapgård jurist, vikar
Anne Grete Wold samhandlingskoordinator

Ragnhild Holmberg Aunsmo - klikk for personkortBerit Hakkebo - klikk for personkortØystein Lunnan - klikk for personkortIngrid Juberg Moe

Anette Tiller Skjervø - klikk for personkortAudhild SlapgårdAnne Grethe Wold - klikk for personkort

Hvor befinner utviklingsstaben seg

 • Utviklingsstaben har base i felles kontorer på rådhuset i Verdal og Levanger
 • Det betyr at ansatte i utviklingsstaben i stor grad befinner seg på kontoret i den kommunen hvor dagens møteaktiviteter foregår - møter på Levanger betyr gjerne kontorsted Levanger og tilsvarende på Verdal


Hva gjør utviklingsstaben

 • Utviklingsstaben er en stabsfunksjon som ivaretar utviklingsarbeid på vegne av Strategisk ledergruppe, dvs. rådmennene og kommunalsjefene i Levanger og Verdal.
 • Utviklingsarbeid defineres som overordnet strategisk, innovasjons- og utviklingsarbeid mot målgruppen strategisk ledergruppe, rådmennenes ledergrupper, enhetsledere og virksomhetsledere.
 • Utviklingsstaben skal bidra til at ulike typer utviklingsarbeid ses i sammenheng.
 • De som jobber i staben har i hovedsak ikke driftsansvar, men det finnes unntak – og spesielt kommuneadvokaten og kommuneoverlegen har også fagansvar.
 • Utviklingsstaben kan bidra i ”daglig” utviklingsarbeid etter ønske fra enhetene. Det er viktig å påpeke at mye av utviklingsarbeidet knyttet til medarbeider- og lederskap (som på mange måter er basis i tjenesteutvikling og kvalitetsutvikling), må skje og skjer ”ute” i organisasjonen. Det må derfor diskuteres hvordan utviklingsstabens rolle i dette arbeidet kan eller skal være.
 • Utviklingsstaben kan være et bindeledd mellom driftsorganisasjonen og strategisk ledelse, og være ”lyttepost” og formidle utfordringer både fra våre omgivelser og i organisasjonen – med utgangspunkt i de arenaer hvor utviklingsstaben er til stede.
 • Utviklingsstaben skal også
  • være prosessveiledere/prosessdrivere
  • gi lederstøtte/veiledning i utviklingsprosesser innenfor enheter eller i ledergrupper (på tvers)
  • være initiativtakere og motivatører for prosessforbedringer av tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse
  • definere og sikre at prosjektarbeid er i overensstemmelse med organisasjonens mål
  • bidra i planprosesser – jfr. årshjulet
  • gjennomføre analyse- og utredningsarbeid og undersøkelser
Gå til hovedside Innherred samkommune