Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 22.06.2012

Frisklivssentral  
| prosjekt | samhandlingsreformen
 

Nye sider:

 

Hendelser/dokumenter omvendt kronologisk:

Dina von Heimburg - klikk for personkort
Dina von Heimburg
prosjektleder
 

Frisklivssentral

Prosjektrapport 24.03.11 som PDF
Prosjektrapport 24.03.11 PDF
som word
Kunnskapsoversikt PDF

”Hvordan kan frisklivssentralen organiseres slik at forskning ligger til grunn for arbeidet med å bedre folkehelsen i Innherred samkommune” PDF
(Tre studenter ved NTNU)
 

Veileder for kommunale frisklivssentraler - Etablering og organisering
veileder PDF
Etablering og organisering

Frisklivssentralen (FLS) er et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseatferd.

Tilbudet skal styrke individets mestring av egen helse, primært gjennom endringsfokusert veiledning og tilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedre kosthold og røykeslutt. Sentralen er et kontaktpunkt og en ressurs innen endring av helseatferd.

Frisklivssentralen er et helsetilbud og bør forankres i kommunehelsetjenesten. Arbeidet baseres på dokumentert effektive metoder for endring av helseatferd. Tilbudene som gis, skal være kvalitetssikrede og kunnskapsbaserte.

Basistilbudet ved FLS er et strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for å endre helseatferd (frisklivsresept).

FLS styrker ”broen” mellom medisinsk behandling og egenmestring. En viktig oppgave for frisklivssentralen er å veilede deltakerne videre til lokale lavterskeltilbud og egenmestring.

| prosjekt | samhandlingsreformen
Gå til hovedside Innherred samkommune