Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 28.03.2011

Prosjekt FLV
| siste nytt "gamle" prosjekt |
Barne- og familietjenesten sluttrapport forprosjekt - mars 04
Barnevern sluttrapport forprosjekt - 10.07.03
Brann- og feiervesen delrapport 29.10.04 PDF
Brann- og feiervesen felles sluttrapport 22.10.09 PDF
Frisklivssentral  
IKT sluttrapport forprosjekt
Kommunalteknikk sluttrapport forstudium - september 2004 
Kommunehelsetjeneste sluttrapport forprosjekt - 04.03.04
Kvalitetskommune egne nettsider for kvalitetskommuneprogrammet
Legevakt sluttrapport forprosjekt - 08.10.03
Lønn og personal sluttrapport rekkevidden av arbeidsgiveransvaret i ISK - herunder personalpolitikk og "ansettelser - 16.10.03
Plan, landbruk og miljø sluttrapport forprosjekt - 01.10.03
Regional utvikling, næring sluttrapport forstudie - 2003
felles næringsselskap Levanger/Verdal - sluttrapport - 29.09.04
Rus sluttrapport forprosjekt -  07.08.03
Samhandlingsreformen "Rett behandling - på rett sted - til rett tid"
Servicekontor - Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK sluttrapport forprosjekt -  20.06.04
Skatteoppkreving

sluttrapport forprosjekt - 23.12.03

Sosialtjeneste  
Stabsfunksjoner sluttrapport forprosjekt - september 2004
Voksenopplæring sluttrapport forprosjekt  - 03.03.04
Økonomi sluttrapport forprosjekt
Gå til hovedside Innherred samkommune