Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 28.09.2004

Prosjekt - Stabsfunksjoner FLV
| prosjekt | organisering |            Prosjektansvarlig: Inger Marie Bakken - Prosjektleder: Øystein Lunnan

Verdal og Levanger kommune har vedtatt å danne Innherred Samkommune (ISK) som et eget subjekt for å løse felles oppgaver. ISK er et 4-årig prosjekt i perioden 2004 – 2007.

Stabsfunksjoner er ett av områdene som vurderes lagt til ISK.

Mandat forarbeide:

  • utarbeid en prosjektplan

  • gi en kort oversikt over dagens stabsoppgaver i de to morkommunene inklusive ressursbruk

  • identifiser eventuelle arbeidsoppgaver i stab som naturlig hører hjemme i en av de allerede opprettede enhetene

  • identifiser utviklingsoppgaver som kan ligge i stab enten i ISK eller i morkommune

  • foreta en kort analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler for stabsenhetene i dag

  • vurder ulike måter for integrert samarbeid

  • utarbeid forslag til mål for stabsenhetene og hvordan de kan organiseres, inklusive vurder prosjektorganisering av utviklingsarbeid

Delrapport som inneholder alle kartlegginger skal være klar innen 8. juni 2004. Sluttrapport skal være klar innen 10. september 2004.

Dokumenter
| prosjekt | organisering |
Gå til hovedside Innherred samkommune