Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 21.06.2004

Innherred samkommune - møteklubbe  

Samkommunestyret | større foto av klubbe 800 | 1000

Originalbrevet fra Kåre Almåsbakk - klikk for større dokumentFra Kåre H. Almåsbakk, Rendsborg, Nesset, Levanger

Til:
Ordførere i Innherred samkommune;
Gerd Janne Kristoffersen, Verdal
Odd-Eiliv Thraning, Levanger

ET LITE TILSKUDD TIL MANGE GODE FELLES VEDTAK;
MØTEKLUBBE SPESIELT FOR SAMKOMMUNEN

Den gang jeg kom med i kommunestyret i Levanger, ble alle møter klubbet med et redskap som var en gave fra Steinkjer kommune, med deres kommunevåpen på.

Det var lite kommentert, men noen av oss fant det litt feil.

Ordfører Gerd J. Kristoffersen mottar klubbe fra Kåre Almåsbakk, Levanger - klikk for større fotoEtter litt tanker og tid, og helt konkret våren 1992, hadde jeg æren av å levere 3 møteklubber til Levanger kommune, den gang til årets nyvalgte ordfører Martin Stavrum.

Det var en til kommunestyret, en til formannskapet, og den siste og minste til den gang anvendelse i Hovedutvalg Helse- og sosial. Jeg fikk selv svinge den siste ganske mye den perioden. Men noen ganger også de andre, fordi jeg måtte overta varaordførerrollen midtveis i perioden.

Samtlige er laget i tresorten Gullregn.

Symbolikken bak dette var litt håp om at det kunne påvirke kommuneøkonomien i riktig retning. Det var vansker, også den gang.

I ettertid ser det knapt ut til at møteklubbene som sådan har bedret økonomien. Men klubbene benyttes fortsatt, noe jeg føler meg litt beæret over.

Innherred samkommunes klubbe laget av Kåre Almåsbakk, Levanger - klikk for større fotoThraning har ved en anledning antydet at jeg hadde en utfordring om å fullføre mitt bidrag i form av en spesielle møteklubbe for Innherred samkommune.

Nå er denne ferdig utformet, med begge kommunevåpen i selve hammeren.

Med bistand fra verdalingen Svein Guddingsmo, har jeg fått tørre materialer av Or og Hegg. Or er på en måte veldig typisk for Verdal. Den har en konstant litt rødlig farge..., men er heller løs i veden.

Det kunne ha vært flere alternativer for Levanger, men jeg fant det passende å ta med Hegg som en felles tresort for kommunene. Den måte den blomstrer på får være et viktig symbol om videre blomstring i samkommunen, og den fremtrer som lys og fin, kanskje litt optimistisk.

Endelig kunne jeg ikke helt slippe Gullregn. Den ble med som den mørkeste og mer markerte tresorten, ikke spesielt typisk for Levanger, men som en forlengelse av det som lå bak det jeg tidligere laget. Jeg merker at den igjen finnes plantet i en del nye hager.

Det har som vanlig vært en fin opplevelse å arbeide med treet, som alltid lever litt.

Jeg håper klubba av Or, Hegg og Gullregn holder stand og at den kan virke til positiv utvikling for begge kommuner og vårt felles område på Innherred.

 Kåre Harald Almåsbakk

Samkommunestyret | større foto av klubbe 800 | 1000

Gå til hovedside Innherred samkommune