Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

30.10.2012

Møteplan 2012 (vedtak) - sekretær Rita-Mari Keiserås

levanger | verdal

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015

Samkommunestyret 2011-2015| (2003-2007) | 2007-2011 - alle saker (søkeside)


Dato

Saksnr./
sakliste/protokoll


Merknad

Torsdag 9. februar og
fredag 10. februar


1-4

Dialogseminar felles med formannskapene - program/oppmøte

Torsdag 26. april

5-13

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 14. juni

14-21

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 13. september

22-29

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 1. november

30-38

Kl. 12.00, OBS!, Levanger

Torsdag 6. desember

39-47

Kl. 10.00, Verdal

Merknad:

1

 
Andre møter

Kontrollutvalg

 -

 

 

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | ^^

Gå til hovedside Innherred samkommune