Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Møteplan 2015 (vedtak) - sekretær Line Therese Ertsås

levanger | verdal

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Samkommunestyret 2015-2019| (2003-2007) | 2007-2011 - alle saker (søkeside)

Dato

Saksnr./
sakliste/protokoll

Merknad

Torsdag 5. februar

1-8

kl. 10, Levanger
Torsdag 23. april

9-15

kl. 10, Verdal

Torsdag 4. juni

16-18

kl. 10, Levanger

Mandag 7. september kl. 10, Levanger, HUNT

Fredag 30. oktober

kl. 10, Verdal

Fredag 20. november kl. 10, Levanger

Torsdag 10. desember

33-37

Kl. 10, Verdal

Merknad:

1

 
Andre møter

Kontrollutvalg

 -

 

 
Samhandlingsutvalg      

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ^^

Gå til hovedside Innherred samkommune