Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Møteplan 2017 (vedtak) - sekretær Rita-Mari Keiserås

levanger | verdal

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Samkommunestyret 2015-2019| (2003-2007) | 2007-2011 - alle saker (søkeside)

Dato

Saksnr./
sakliste/protokoll

Merknad

Torsdag 9. februar

1-7

kl. 10, Levanger
Torsdag 23. mars kl. 10, Verdal

Torsdag 4. mai

oppmøte

kl. 10, Levanger

Torsdag 8. juni kl. 10, Verdal

Fredag 6. oktober

kl. 10, Levanger

Fredag 8. desember

oppmøte

Kl. 10, Verdal

Merknad:

1

 
Andre møter

Kontrollutvalg

 -

 

 
Samhandlingsutvalg      

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017^^

Gå til hovedside Innherred samkommune