Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Møteplan 2017 (vedtak) - sekretær Rita-Mari Keiserås

levanger | verdal

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Samkommunestyret 2015-2019| (2003-2007) | 2007-2011 - alle saker (søkeside)

Dato

Saksnr./
sakliste/protokoll

Merknad

Torsdag 9. februar 2017

1-7

kl. 10, Levanger
Torsdag 23. mars 2017 kl. 10, Verdal
Torsdag 4. mai 2017
flyttet
Flyttet til 19. mai 2017

Fredag 19. mai (1)

14-20

kl. 10, Levanger

Torsdag 8. juni 2017 kl. 10, Levanger
Fredag 18. august 2017 kl. 10, Verdal

Fredag 6. oktober 2017

kl. 10, Levanger

Fredag 8. desember 2017

43-52

Kl. 10, Stiklestad, Verdal

Merknad:

1:

Møtet torsdag 4. mai er flyttet til fredag 19. mai. 
Andre møter

Kontrollutvalg

 -

 

 
Samhandlingsutvalg      

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017^^

Gå til hovedside Innherred samkommune