Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Møteplan 2017 (vedtak) - sekretær Rita-Mari Keiserås

levanger | verdal

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Samkommunestyret 2015-2019| (2003-2007) | 2007-2011 - alle saker (søkeside)

Dato

Saksnr./
sakliste/protokoll

Merknad

Torsdag 9. februar 2017

1-7

kl. 10, Levanger
Torsdag 23. mars 2017 kl. 10, Verdal
Torsdag 4. mai 2017
flyttet
Flyttet til 19. mai 2017

Fredag 19. mai (1)

14-20

kl. 10, Levanger

Torsdag 8. juni 2017 kl. 10, Levanger
Fredag 18. august 2017 kl. 10, Verdal

Fredag 6. oktober 2017

kl. 10, Levanger

Fredag 8. desember 2017

oppmøte

Kl. 10, Verdal

Merknad:

1:

Møtet torsdag 4. mai er flyttet til fredag 19. mai. 
Andre møter

Kontrollutvalg

 -

 

 
Samhandlingsutvalg      

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017^^

Gå til hovedside Innherred samkommune