Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.03.2004

Samkommunestyret 29.01.04

sak 004/04

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

REGLEMENT FOR INNHERRED SAKOMMUNESTYRE

Saksansvarlig:
John Ragnar Sæther

Arkiv:   K1-080
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2004000515

 

Saken avgjøres av: SKS

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Innherred Samkommunestyre

29.01.2004

OST

004/04

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til "Reglement for Innherred samkommune" vedtas.

Vedlegg:

1.      Forslag til "Reglement for Innherred samkommune" PDF | word

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2.      Reglement for Verdal kommunestyre

3.      Reglement for Levanger kommunestyre

Saksopplysninger:

Med grunnlag i "Reglement for Levanger kommunestyre" og "Reglement for Verdal kommunestyre" er det utarbeidet slikt forslag til "Reglement for Innherred samkommunestyre" som vedlegg viser. ^

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak
Gå til hovedside Innherred samkommune