Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

24.09.2009

Samkommunestyret 24.09.09

sak 20/09

<<sakliste | vedtak | neste sak>>


REFERATSAKER

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 24.09.09 20/09

(Dokumenter i PDF-format)

RS 14/09 1719/47/1 - Karle L Brenne - Deling av eiendommen Brenne nordre - jordlovsbehandling

RS 15/09 1719/201/2 - Asbjørn Anderssen - Deling av eiendommen Mossing nedre - jordlovsbehandling

RS 16/09 Mosvik 2010 - skisser for mulig samarbeid

RS 17/09 1719/6/3 - Frode Steen - Oppføring av ridehall på Kjønstad nedre - jordlovsbehandling

RS 18/09 1719/140/5 - Knut Jørås - Deling av eiendommen Jørås ø - jordlovsbehandling

RS 19/09 1719/24/10 - Inger Marie og Tore Grøneng - Deling av eiendommen Stavlo nedre - jordlovsbehandling

RS 20/09 Utskrift av sak 44/09 i Mosvik kommunestyre - Valg av framtidig samarbeidspartner

 

<<sakliste | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune