Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

29.10.2009

Samkommunestyret 29.09.09

sak 30/09

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


SLUTTRAPPORT PROSJEKT: FELLES BRANN- OG FEIERVESEN - INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksbehandler:

Alf Birger Haugnes

Arkivref: 2009/8939 - /026

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 29.10.09 30/09

Vedlegg:

Sluttrapport prosjekt: Felles brann- og feiervesen Innherred samkommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Analyse av brannrisiko og sårbarhet i Levanger og Verdal kommuner.
  2. Dokumentasjon av brennvesenet i kommunene Levanger og Verdal.
  3. Brann- og ulykkesscenarier i Levanger kommune.
  4. Brann- og ulykkesscenarier i Verdal kommune.
  5. Forventet antall utrykninger.
  6. Utrykningsstatistikk.
  7. Samarbeidsprosjekter i Verdal/Levanger.
  8. Felles Brannvesen Verdal/Levanger. Rapport fra arbeidsgruppe beredskap.
  9. Felles Feiervesen – Innherred samkommune. Rapport fra arbeidsgruppe.

Saksopplysninger:

Viser til vedlagte sluttrapport.

Saken legges med dette fram til foreløpig drøfting.

Før saken kan legges fram til ordinær behandling skal den behandles av utvalg av tillitsvalgte.

Saken vil bli lagt fram til ordinær behandling i samkommunestyrets møte 11. desember 2009.
 

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune