Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

11.12.2009

Samkommunestyret 11.12.09

sak 40/09

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

 

Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - orientering

Saksbehandler:

Åge Isaksen

Arkivref: 2007/549 - /L12

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 11.12.09 40/09

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedlegg:

Ingen

(orientering i PUK, Levanger 02.09.09 Arbeidet med kommuneplanens arealdel PDF - powerpoint)

Saksopplysninger:

Det gis i møte en orientering om status i arbeidet med kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune.

 

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune