Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

05.11.2010

Samkommunestyret 11.11.10

sak 48/10

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Delegasjonsreglement for Innherred samkommune - oppdatering

Saksbehandler:

Bjørn Petter Salberg

Arkivref: 2009/4146

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 11.11.10 48/10

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Administrasjonssjefens forslag til "Delegasjonsreglement for Innherred samkommune" vedtas.

Vedlegg:

1

Forslag til delegasjonsreglement for Innherred samkommune PDF  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Delegasjonsreglement for Innherred samkommune, vedtatt 29.1.2004

Saksopplysninger:

Det skal i henhold til forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal § 2-10 utarbeides et delegasjonsreglement ved delegering fra samkommunestyret til administrasjonssefen. Myndighet som er delegert til administrasjonssjefen kan videredelegeres etter vanlige forvaltningsprinsipper.

Samkommunestyret vedtok delegasjonsreglement i sitt møte 29. januar 2004. Siden den gang er både oppgaveportefølje og enkelte lover endra. Det er derfor behov for oppdatering av delegasjonsreglementet.

Vurdering:

Med grunnlag i "Delegasjonsbestemmeser for Levanger kommune" og "Delegasjonsbestemmelser for Verdal kommune" er det utarbeidet slikt forslag til "Delegasjonsbestemmelser for Innherred samkommune" som vedlegget viser.

Reglementet er tilpasset dagens oppgavefortefølje i ISK.

<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune