Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

05.11.2010

Samkommunestyret 11.11.10

sak 50/10

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Avtale mellom Innherred samkommune og Frosta kommune om salg av brann- og redningstjenester m.m.

Saksbehandler:

Arnstein Kvelstad

Arkivref: 2010/8857

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 11.11.10 50/10

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Administrasjonssjefen gis fullmakt til å undertegne avtale om salg av brann- og redningstjenester m.m. mellom Innherred samkommunestyre og Frosta kommune slik det framgår av forslag til avtale.

Vedlegg:

1

Avtale mellom Innherred samkommune og Frosta kommune om salg av brann- og redningstjenester m.m. PDF  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Levanger kommune og Frosta kommune inngikk en avtale om salg av brann-og redningstjenester den 1.7.2000, denne avtalen er nå revidert og tilpasset Innherred samkommune. Samarbeidet hjemles i Kommunelovens §28b, administrativt vertskommunesamarbeid.

Vurdering:

Administrasjonssjefen tilrår at det inngås avtale med Frosta kommune om salg av brann- og redningstjenester.

<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune