Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.12.2011

Samkommunestyret 01.12.11

sak 37/11

<<forrige sak | vedtak sakliste>>

 

Revidert gebyrregulativ - Innherred samkommune 2012

 

Saksbehandler:

Rigmor Strand Bakkan

Arkivref: 2011/8785 

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.

Samkommunestyret

01.12.11

37/11

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Betalingssatser og gebyrsatser for Innherred Samkommune 2012 vedtatt i samkommunestyret den 09.11.11 oppheves. Nytt revidert gebyrregulativ vedtas.

Vedlegg:

1

Revidert gebyrregulativ ISK 2012 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Innherred Samkommune.

Saksopplysninger:

I sak PS 28/11 i Samkommunets møte den 09.11.11; Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Innherred Samkommune, hadde det falt ut noen punkter i gebyrregulativet. Disse var punkt 2.5, 8, 9, 10 og 11, samt matrikkelgebyrene.

Vurdering:

På bakgrunn av ovennevnte saksopplysninger legges hele gebyrregulativet fram til ny behandling.
 

<<forrige sak | vedtaksakliste>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune