Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

26.10.2012

Samkommunestyret 13.09.12

sak 23/12

<<sakliste | vedtak | neste sak>>


REFERATSAKER

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 13.09.12 23/12

(Dokumenter i PDF-format)

RS 36/12

Jordlovsbehandling av søknad fra Helene Britt Austmo om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen Østmo - 1719/293/5  - positivt vedtak

RS 37/12

Avtaleskjema for kontrollmedlemsskap i Materialselskapenes ordninger for retur og gjenvinning av brukt emballasje

RS 38/12

Jordlovsbehandling av søknad fra Torgeir Langåssve om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen  Fikse østre - 1721/79/4 - positivt vedtak

RS 39/12

Jordlovsbahandling av søknad fra Jan Ove Holmli om fradeling av kårbolig fra eiendommen 1721/162/2 Holmlibakkan 36 - positivt vedtak

RS 40/12

Jordlovsbehandling av søknad fra Tor Fossum om fradeling av boligtomt fra eiendommen Hokling søndre - 1719/204/2 - negativt vedtak

RS 41/12

Jordlovsbehandling av søknad fra Johnny Lund om fradeling av hyttetomt fra eiendommen 1719/329/20 Sørvang - positivt vedtak

 

<<sakliste | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune