Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.11.2012

Samkommunestyret 01.11.12

sak 34/12

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

 

Anmodning om å velge ut representant til faggruppe for landbrukspolitisk handlingsplan

 

Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Ailin Wigelius
ailin.wigelius@innherred-samkommune.no

Arkivref:
 2012/6673 - /143

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

01.11.2012

34/12

 

       

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Samkommunestyret velger følgende representant til faggruppa som skal vurdere utfordringsbildet i landbruket på Verdal og Levanger:

     _____________________

Vedlegg:

Levanger formannskap 07.03.2012 – sak 27/12:

 

Oversendelsesforslag fra kommunestyret 14.12.2011 - Landbrukspolitisk handlingsplan

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I Verdal kommunestyre desember 2011 ble landbrukskontoret anmodet om å opprette en gruppe bestående av fagfolk, politikere og aktører for landbruket i Verdal som skal se på utfordringsbildet for landbruket i Verdal. Formannskapet i Levanger vedtok 7.mars 2012 å slutte seg til denne prosessen, hvor det i første omgang skal legges fram et faktagrunnlag om statusen for landbruket på Levanger og Verdal.

Vurdering:

Faktagrunnlaget for landbruket i samkommunen er mer eller mindre innhentet og ferdigstilt, og man ønsker nå å opprette faggruppa som skal inn å vurdere faktagrunnlaget og utfordringsbildet.

I etterkant av informasjonsmøte med de lokale landbruksfaglaga 28.juni valgte faglaga selv ut 3 representanter fra landbruksnæringa for faggruppa. I henhold til bestillingen fra Verdal kommunestyre av desember 2011, skal det også inn politikere i gruppa. Derav anmodes det nå om at samkommunestyre velger ut en representant.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune