Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.11.2012

Samkommunestyret 06.12.12

sak 41/12

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Fritak fra kommunale verv - Nina Bakken Bye - oppnevning av nytt medlem til styret for regionalt næringsfond

 

Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no

74052716

Arkivref:
2012/8491

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

06.12.2012

41/12

 

       

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Som nytt medlem til styret for Regionalt Næringsfond i Innherred samkommune velges: __________________

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I forbindelse med at behandling av søknader til Regionalt Næringsfond er overført fra Innherred Vekst til Innherred samkommune ble det i samkommunestyrets møte 01.12.11, sak nr. 36/11 fattet slikt vedtak:
Følgende oppnevnes til styret for Regionalt Næringsfond for perioden 2011-2015:

  1. Ordfører Levanger
  2. Ordfører Verdal
  3. Nina Bakken Bye
  4. Anne Grete Valbekmo

Administrasjonssjefen blir sekretær for utvalget.
I Levanger formannskaps møte 7.11.12, sak nr. 102/12 ble Nina Bakken Bye fritatt fra sine kommunale verv. Bye var også medlem til styret for Regionalt Næringsfond for perioden 2011-2015, og det må nå velges nytt medlem.

Vurdering:

Saken legges med dette fram for samkommunestyret som må velge nytt medlem for Nina Bakken Bye i styret for Regionalt Næringsfond i Innherred samkommune.

<<forrige sak | vedtakneste sak>>| ^

Gå til hovedside Innherred samkommune