Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.11.2012

Samkommunestyret 06.12.12

sak 42/12

<<forrige sak | vedtakneste sak>>

 

Møteplan 2013 - Samkommunestyret

 

Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:

Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no

74052716

Arkivref:
2012/8491

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

06.12.2012

42/12

 

       

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Møteplan for samkommunestyret for 2013:

Torsdag 14. februar

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 11. april

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 13. juni

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 3. oktober

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 7. november

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 5. desember

 Kl. 10.00, Levanger

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Forslag til møteplan for samkommunestyret 2013 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse.

Vurdering:
Det vil for 2013, som tidligere år, bli lagt opp til felles dialogseminar med Verdal kommune og Levanger kommune. Forslag til opplegg for dette vil bli utarbeidet av administrasjonen.
Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære møter og at møter kan bli avlyst.

<<forrige sak | vedtakneste sak>>| ^

Gå til hovedside Innherred samkommune