Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

15.11.2012

Samkommunestyret 07.02.13

 

<< | møteplan | >>

Brukerveiledninger for nettbrett

 

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal kommune

Dato:

07.02.2013

Tid:

10:00 - 10:50

 

Sakliste som PDF -  som EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader - video

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 1/13

Godkjenning av møteprotokoll

 protokoll

vedtak

video 

PS 2/13

Referater

 utredning

vedtak

video 

PS 3/13

Årsmelding 2012 brann og redning og plan for brannverntiltak 2013

 utredning

vedtak

video 

PS 4/13

Årsrapport Innherred samkommune 2012

 utredning

vedtak

video 


Av Samkommunestyrets medlemmer møter 12+3 av 18:

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf x ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf - varaordfører, forfall
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, krf x  
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf x  
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf - forfall
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf - forfall
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h x   
Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H -h - forfall
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp x  
Hanne Ihler Toldnes Levanger Sv -v, sv x  
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf x  
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf x  
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf x  
Anne Grytbakk Verdal Ap -ap, krf x  
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv - forfall
Trude Holm Verdal Sp -sp, sv - forfall
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v x  
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h - forfall
Svein Erik Veie Levanger Ap -ap, krf x Robert Svarva
Ina Helen Kollerud Levanger Ap -ap, krf x Jann Karlsen
Ingen Levanger Ap -ap, krf - Anne Grete Hojem
Anne Kolstad Verdal Sv -sp, sv x Marit Voll
Ingen Verdal -h   Anne Grete Valbekmo


Orienteringer:

  -  ^

 

 

PS 1/13 Godkjenning av møteprotokoll

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 07.02.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 6. desember 2012 godkjennes. 

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 6. desember 2012 godkjennes.

  -  ^

 

 

PS 2/13 Referater

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 07.02.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

  -  ^

 

 

PS 3/13 Årsmelding 2012 brann og redning og plan for brannverntiltak 2013

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 07.02.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Den foreslåtte årsmelding for 2012 og plan for brannverntiltak 2013 vedtas.

  -  ^

 

 

 

PS 4/13 Årsrapport Innherred samkommune 2012

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 07.02.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Administrasjonssjefens årsrapport for 2012 tas til orientering.

  -  ^

 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune