Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.11.2012

Samkommunestyret 03.10.13

sak 22/13

<<sakliste | vedtakneste sak>>


Referatsaker

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 03.10.2013 22/13

(Dokumenter i PDF-format)

RS 24/13

1719/5 og 8 svar på søknad om konsesjon

RS 25/13

Jordlovsbehandling av søknad fra Oddgeir Wohlen om fradeling av boligtomt fra eiendommen  Garnes - 1721/235/1 - positivt vedtak

RS 26/13

Jordlovsbehandling av søknad fra Jan Hoff  om deling av hytteeiendom 1719/232/88 - positivt vedtak

RS 27/13

Jordlovsbehandling av søknad fra John G Halsan om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen Lyngstad - 1719/312/14 - positivt vedtak

RS 28/13

Jordlovsbehandling av søknad fra Heidi og Jan Kåre Johansen om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen Moan - 1721/78/4  - positivt vedtak

RS 29/13

Jordlovsbahandling av rekvisisjon av matrikulering av bebygd tomt på eiendommen Haugavollen 1719/198/1 Åsen Bygdealmenning - positivt vedtak

RS 30/13

Jordlovsbehandling av søknad fra Gunvor Johanne Christiansen om fradeling av kårbolig fra eiendommen Åvik - 1719/247/1 - positivt vedtak

RS 31/13

Jordlovsbehandling av søknad fra Knut Fanum om fradeling av to boligtomter fra eiendommen 1719/176/1 Risberg - positivt vedtak

RS 32/13

Jordlovsbehandling av søknad fra Terje Kjønstad om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen Kjønstad vestre - 1719/6/1 - positivt vedtak

RS 33/13

Etablering av samarbeidsavtaler med Verdal og Levanger kommuner og Husbanken

RS 34/13

Jordlovsbehandling av søknad fra Torunn Hildrum og Frode Grønn om fradeling av en bebygd tomt og to ubebygde tomter fra eiendommen Sand - 1721/57/1  - negativt vedtak

RS 35/13

Svar på søknad om omdisponering av dyrka jord til kultursti

RS 36/13

1719/828/5 Tillatelse etter jordloven til fradeling av tilleggsareal til eiendommen 1719/282/12

 

 

<<sakliste | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune