Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

01.11.2012

Samkommunestyret 05.12.13

sak 39/13

<<forrige sak | vedtakneste sak>>


Møteplan 2014 - Samkommunestyret

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Rita-Mari Keiserås

 

Arkivref:

 2013/8045

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

Samkommunestyret

05.12.2013

39/13

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Møteplan for samkommunestyret 2014:

Torsdag 30. januar

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 24. april

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 12. juni

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 9. oktober

Kl. 10.00, Verdal

Fredag 21. november

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 4. desember

Kl. 10.00, Verdal

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det legges opp til samme møtefrekvens i 2014 som i 2013. Forslag til møteplan for samkommunestyret 2014 har vært drøftet med politisk og administrativ ledelse.

Vurdering:

Det er for 2014 ikke foreslått datoer for felles dialogseminar med Verdal kommune og Levanger kommune, da det nå er lagt opp til at dette seminaret holdes annet hvert år.

Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære møter og at møter kan bli avlyst.

 

<<forrige sak | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune