Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 12.06.14

 

<< | møteplan | >>

Brukerveiledninger for nettbrett

 

Møtested:

Møterom Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter – OBS!

Dato:

12.06.2014

Tid:

09:05 - 09:20

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader
video

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 16/14

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

vedtak

video

PS 17/14

Referater

utredning

vedtak

video

PS 18/14

Klage på avslag på søknad om fradeling av 1,5 dekar stor parsell med fulldyrka jord til boligformål fra eiendommen gnr. 139 bnr. 8 i Levanger kommune

utredning

vedtak

video

PS 19/14

Økonomirapportering 1. tertial 2014 - Innherred samkommune

utredning

vedtak

videoAv Samkommunestyrets medlemmer møtte 15+1
av 18:

Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf x ordfører
Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf x varaordfører
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, krf x  
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf x  
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf x  
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf x   
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h x   
Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H -h - forfall
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp x  
Hanne Ihler Toldnes Levanger Sv -v, sv x  
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf x  
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf x  
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf - forfall
Anne Grytbakk Verdal Ap -ap, krf x  
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv x  
Anne Segtnan Verdal Sp -sp, sv x  
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v - forfall
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h x  
Håkon Hafell Verdal Krf vara 1 x Lennart Johansson

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Jostein Grimstad

administrasjonssjef

Ola Stene

ass. administrasjonssjef

Line Therese Ertsås

formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig


PS 16/14 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 12.06.2014 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 24. april 2014 godkjennes».

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra møte 24. april 2014 godkjennes.
Gå til toppen

 

 

PS 17/14 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 12.06.2014 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Referatene tas til orientering».

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.
Gå til toppen

 

 

PS 18/14 Klage på avslag på søknad om fradeling av 1,5 dekar stor parsell med fulldyrka jord til boligformål fra eiendommen gnr. 139 bnr. 8 i Levanger kommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 12.06.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 9 gis det avslag på søknad om omdisponering av 1,5 dekar dyrka jord til boligtomt fra eiendommen gnr. 139 bnr. 8 i Levanger kommune. Avslaget begrunnes med at det medgår fulldyrka jord av god kvalitet i hele tomten og at arronderingen på eiendommen blir vesentlig forringet.

Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12 gis det avslag på søknad om fradeling av 1,5 dekar stor tomt til boligformål fra eiendommen gnr. 138 bnr. 8 i Levanger kommune. Avslaget begrunnes med det medgår fulldyrka jord i sin helhet i tomten og at arronderingen på eiendommen blir vesentlig forringet. Videre vil en fradeling av en boligtomt medføre at kulturlandskapet endrer seg og det blir en fragmentert nedbygging av dyrka jord.

Klagen sendes over til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for videre behandling.
Gå til toppen

 

 

PS 19/14 Økonomirapportering 1. tertial 2014 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 12.06.2014 - video

Hanne I. Toldnes møtte under behandlingen av denne saken. Til stede 16 representanter.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

  1. Tertialrapporten for Innherred samkommune pr. 30.04.14 tas til etterretning.
  2. Budsjettramme for Servicekontor økes med kr. 330.000,-. Budsjettramme for Dokumentsenter reduseres tilsvarende.

Gå til toppen

 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune