Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 04.06.15

 

<< | møteplan | >>

Brukerveiledninger for nettbrett

 

Møtested:

Kommunestyresalen, Levanger kommune

Dato:

04.06.15

Tid:

10:00 -

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader
video

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 16/15

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

vedtak

video

PS 17/15

Referater

utredning

vedtak

video

PS 18/15

Økonomirapportering 1. tertial 2015 - Innherred samkommune

utredning

vedtak

video


Av Samkommunestyrets medlemmer møtte 15+3 av 18:

Robert Svarva Levanger Ap -ap, krf - ordfører, forfall
Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, krf x varaordfører
Anne Grete Krogstad Levanger Ap -ap, krf x  
Arild Børseth Levanger Ap -ap, krf x  
Anne Grete Hojem Levanger Ap -ap, krf x  
Jann Karlsen Levanger Krf -ap, krf x   
Einar Theodor Bangstad Levanger H -h x   
Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger H -h x  
Hans  Heieraas Levanger Sp -sp - forfall
Hanne Ihler Toldnes Levanger Sv -v, sv x  
Kristin Johanne Hildrum Verdal Ap -ap, krf x  
Kjetil Aarstad Verdal Ap -ap, krf x  
Lennart Johansson Verdal Ap -ap, krf x  
Anne Grytbakk Verdal Ap -ap, krf - forfall
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv x  
Anne Segtnan Verdal Sp -sp, sv x  
Johannes Rosvold Verdal V -frp, v - forfall
Anne Grete Valbekmo Verdal H -h x  
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, krf x Robert Svarva
Håkon Hafell Verdal Krf -ap, krf x Anne Grytbakk
Ingen vara Levanger H -h - Andreas Jenssen Hjelmstad
Signar Musum Verdal Frp -frp, v x Johannes Rosvold

 

 

PS 16/15 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 04.06.2015 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 23.04.15 godkjennes.»

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra møte 23.04.15 godkjennes.
Gå til topp

 

 

 

PS 17/15 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 04.06.2015 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Referatene tas til orientering.»

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.
Gå til topp

 

 

 

PS 18/15 Økonomirapportering 1. tertial 2015 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 04.06.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Økonomirapportering 1. tertial 2015 for Innherred Samkommune tas til etterretning.
Gå til topp 

<< | møteplan | >>
Gå til hovedside Innherred samkommune