Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 09.12.16

sak 36/16

<<sakliste | vedtakneste sak>>


Referater som PDF

RS 63/16

Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 1721/277/3 - Kim Ove Stornes

RS 64/16

Tillatelse til omdisponering av 45 dekar innmarksbeite til klimaskogplanting - 1721/1/1 - Audun Myhr

RS 65/16

Tillatelse til fradeling av skogteig fra 1721/37/1 Forbregd - Paul Marius Landfald

RS 66/16

Tillatelse til fradeling av bebygd tomt fra 1721/37/1 Forbregd for salg av dyrka jord - Paul Marius Landfald

RS 67/16

Tillatelse til omdisponering av 0,4 dekar dyrka jord til boligformål og fradeling av tre parseller på til sammen 3,84 dekar fra eienommen 1721/46/3 i Verdal

RS 68/16

Kontrollutvalgets årsplan /møteplan for 2017

 

Gå til topp


<<sakliste | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune