Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 09.12.16

sak 37/16

<<foriige sak | vedtakneste sak>>


Møteplan 2017 - samkommunestyret

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Rita-Mari Keiserås

rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no

74052716

 

Arkivref:

 2016/8667 - /

 

 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

09.12.2016

37/16

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Møteplan samkommunestyret 2017 (rev. 06.12.16):

Torsdag 2. februar

Kl. 10, Levanger

Torsdag 23. mars

Kl. 10, Verdal

Torsdag 4. mai

Kl. 10, Levanger

Torsdag 8. juni

Kl. 10, Verdal

Fredag 6. oktober

Kl. 10, Levanger

Fredag 8. desember

Kl. 10, Verdal

**** slutt på innstilling – ikke slett dette ***Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

De to første møtene er berammet for å stemme med planstrategiprosessen. Mai blir regnskap 2016.  Det skal ikke vedtas noe budsjett for 2017, men det må antakelig til et møte på etterjulsvinteren 2018 for å vedta regnskap 2017.

Gå til topp


<<foriige sak | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune