Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 09.12.16

sak 39/16

<<foriige sak | vedtaksakliste>>

 

Fritak fra kommunale verv - Tronn Røtvoll - oppnevning av nytt varamedlem til samkommunens kontrollutvalg

 

Saksbehandler:

E-post:

Tlf.:

Line Therese Ertsås

line.ertsaas@verdal.kommune.no

74048250

 

Arkivref:

 2016/5608 - /033

 

 

Utvalg

Møtedato

Saksnr.

 

Samkommunestyret

09.12.16

39/16

 

 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Knut Snorre Sandnes erstatter Tronn Røtvoll som nytt varamedlem til samkommunens kontrollutvalg.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Tronn Røtvoll er av kommunestyret i Verdal fritatt fra sitt verv som medlem av Verdal kontrollutvalg i sak 68/16. Tronn Røtvoll er også varamedlem til samkommunens kontrollutvalg og det må da velges nytt varamedlem.

I forskrift om samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner står det i § 7: «Samkommunens kontrollutvalg skal ha 4 medlemmer med varamedlemmer og skal bestå av leder og nestleder i Levanger og Verdal kommunes kontrollutvalg. Varamedlemmer velges blant de øvrige medlemmene i de respektive kontrollutvalgene. Sekretariatsfunksjonen følger sekretariatet i den kommune som til enhver tid har ordførervervet i samkommunen.»

Knut Snorre Sandnes ble valgt som nytt medlem i Verdal kontrollutvalg.

Kontrollutvalget for Verdal kommune har, etter fritak av Tronn Røtvoll, følgende medlemmer:


Praksisen har vært at de tre øvrige medlemmene i de respektive kontrollutvalg er valgt som varamedlemmer til samkommunens kontrollutvalg. Administrasjonssjefen foreslår derfor at Knut Snorre Sandnes velges som nytt varamedlem til samkommunens kontrollutvalg.

Gå til topp


<<foriige sak | vedtaksakliste>>

Gå til hovedside Innherred samkommune