Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 23.03.17

sak 9/17

<<sakliste | vedtakneste sak>>


Referater som PDF

RS 34/17

Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 1719/39/2 fra 1719/40/1 Fostad Gruslina 196 - Roar Fostad

RS 35/17

Tillatelse til fradeling av 0,4 dekar til returpunkt og etablering av festetomt fra eiendommen 1719/116/2

RS 36/17

Tillatelse til fradeling av 0,4 dekar til formål returpunkt fra eiendommen 1719/299/4

RS 37/17

Tillatelse til fradeling av 1719/117/3 og 1719/118/3 fra 1719/ til 1719/111/1 fra 1719/106/4, - Martin A Friberg

RS 38/17

Tillatelse til fradeling av1,5 dekar stor bebygd parsell fra eiendommen 1719/301/3,4 og 5 i Levanger

RS 39/17

Tillatelse til fradeling av 0,4 dekar stor parsell fra eiendommen 1719/202/1 til etablering av returpunkt for Innherred renovasjon

RS 40/17

Vedtak om tilskudd til regionalt miljøtilskudd 2016- Jan Roger Sivertsen

RS 41/17

Vedtak om tilskudd til regionalt miljøtilskudd 2016- Per Anders Røstad orgnr 989 278 207

RS 42/17

Vedtak om tilskudd til regionalt miljøtilskudd 2016- Petter Bjartnes orgnr 969256797

RS 43/17

Vedtak om tilskudd til regionalt miljøtilskudd 2016- Audhild Slapgård

RS 44/17

Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - Severin Kluken

RS 45/17

Vedtak om tilskudd til regionalt miljøtilskudd 2016- Arnfinn Voll

RS 46/17

Godkjent søknad om bygging av traktorvei kl 8, 1719/99/1- Skogn og Grønningen almenninger

RS 47/17

Vedtak om tilskudd til regionalt miljøtilskudd 2016- Knut Voll

RS 48/17

Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 1721/37/1 Forbregd - Jan Ivan Bengtsen og Tone K Bengtsen

RS 49/17

Klage på deling av eiendommen 24/2 og 104/2 Lyngaas Verdal ikke tatt til følge

RS 50/17

Tillatelse til fradeling av bebygd boligtomt fra 1721/183/2 Elnes østre - Paul Kristian Kristensen

RS 51/17

Avslag på søknad om fradeling av boligtomt - 1719/288/4 Okkenhaugvegen 806 - Petter Haugan

RS 52/17

Tillatelse til fradeling av to parseller på 1,9 dekar hver til boligformål fra 1719/341/1 Bergshaugen 89 - Ole Aksel Forberg

RS 53/17

Søknad om fradeling på eiendommen 1719/94/1 Rendum ytre vestre og 1719/72/6 Slengsholt vestre - Marit Rendum- Behandling

RS 54/17

Godkjenning av plan for nydyrking- 1719/265/4- Morten Holberg

RS 55/17

Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 1721/37/1 Forbregd - Jan Ivan Bengtsen og Tone K Bengtsen

Gå til topp


<<sakliste | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune