Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

Samkommunestyret 23.03.17

 

<< | møteplan | >>


Trykk F5 for å oppdatere siden!

Brukerveiledninger for nettbrett

Utvalg:

Utvalg: Samkommunestyret

Møtested:

Sted: Kommunestyresalen, Verdal rådhus

Dato:

Dato: 23.03.2017

Tid:

Tid:10:00 - 10:40

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Åpning, opprop og merknader - video

Saksnr

Innhold

 

 

 

PS 8/17

Godkjenning av møteprotokoll

protokoll

vedtak

video 

PS 9/17

Referater

utredning

vedtak

video 

PS 10/17

Søknad om fradeling av tun og parsell ved elv 1721/137/2 Tingvold - Gunn Helen Grønn og John Olav Oldren

utredning

vedtak

video 

PS 11/17

Søknad om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen 1721/223/1 Indalen mellom - Rita Merete Aasgaard

utredning

vedtak

video 

PS 12/17

Søknad om fradeling av boligtomt - 1719/288/4 Okkenhaugvegen 806 - Petter Haugan

utredning

vedtak

video 

PS 13/17

Planstrategi Levanger og Verdal 2017-2020

utredning

vedtak

video 


Av Samkommunestyrets medlemmer møter 16 + 2 av 18

Bjørn Iversen Verdal Ap -ap, h, krf
x
ordfører
Robert Svarva Levanger Ap -ap, sp, krf
x
varaordfører
Alf Magnar Reberg Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ina Helen Kollerud Pedersen Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Kai Lennert Johansen Levanger Ap -ap, sp, kr
-
forfall
Astrid Juberg Vordal Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Børge Lund Levanger Krf -ap, sp, kr
x
 
Anita Ravlo Sand Levanger Sp -ap, sp, kr
x
 
Ingrid O Hallan Levanger Ap -ap, sp, kr
x
 
Janne Katrine Jørstad Larsen Levanger Frp -v, frpr
x
 
Silje Heggdal Sjøvold Verdal H -ap, h, krf
x
 
Berit Gustad Nessø Verdal Ap -ap, h, krf
x
 
Tor Martin Nordtømme Verdal Ap -ap, h, krf
-
forfall
Tor-Petter Abelsen Verdal Krf -ap, h, krf
x
 
Marit Voll Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Trude Holm Verdal Sp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 

Bård Storhaug

Verdal Frp -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Anne Kolstad Verdal Sv -sp, sv, v, frp, mdg, uavh
x
 
Khalil Obeed Levanger Ap vara 2
x
Kai Lennert Johansen
Torbjørn Sellæg Verdal H vara 1
x
Tor Martin Nordtømme

 

Fra administrasjonen møtte: Jostein Grimstad, fung. administrasjonssjef, og Rita-Mari Keiserås, formannskapssekretær Levanger kommune

Bård Storhaug (FRP) tiltrådte møtet kl. 10.25, etter behandling av sak 12/17.

Merknader til saklista – sak 10/17 - Ordføreren refererte:

Tiltakshaver ønsker saken utsatt.
Gå til topp 

 

 

PS 8/17 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 23.03.2017 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 9. februar 2017 godkjennes. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 9. februar 2017 godkjennes.
Gå til topp 

 

 

PS 9/17 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 23.03.2017 - video

Merknader i møte:

RS 48/17 og RS 55/17 gjelder samme sak og saksgang. RS 48/17 viserer gjeldende vedtak.

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Gå til topp 

 

 

PS 10/17 Søknad om fradeling av tun og parsell ved elv 1721/137/2 Tingvold - Gunn Helen Grønn og John Olav Oldren

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 23.03.2017 - video

Referert i møte:

Forslag i møte:

Iversen fremmet følgende forslag:

Saken utsettes etter tiltakshavers ønske.  

Avstemning:

Iversens forslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken utsettes etter tiltakshavers ønske.
Gå til topp 

  

 

PS 11/17 Søknad om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen 1721/223/1 Indalen mellom - Rita Merete Aasgaard

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 23.03.2017 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) og Anne Kolstad (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Klager gis medhold og fradeling innvilges på følgende vilkår:

  • Hjemmelshaver leier ut restarealet til en aktiv landbrukseiendom for en periode på 20 år.
  • Hjemmelshaver Rita Merete Aasgaard må innen 20 år bebygger eiendommen på nytt eller avhender eiendommen til et landbruksforetak i aktiv drift

Avstemning:

Svarvas og Kolstads alternative forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Klager gis medhold og fradeling innvilges på følgende vilkår:

  • Hjemmelshaver leier ut restarealet til en aktiv landbrukseiendom for en periode på 20 år.
  • Hjemmelshaver Rita Merete Aasgaard må innen 20 år bebygger eiendommen på nytt eller avhender eiendommen til et landbruksforetak i aktiv drift
    Gå til topp 

 

PS 12/17 Søknad om fradeling av boligtomt - 1719/288/4 Okkenhaugvegen 806 - Petter Haugan

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 23.03.2017 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Klager gis medhold og fradeling innvilges.

Avstemning:

Svarvas alternative forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Klager gis medhold og fradeling innvilges.
Gå til topp 

 

 

PS 13/17 Planstrategi Levanger og Verdal 2017-2020

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 23.03.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas “Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal” med følgende tillegg:

Nasjonaljubileum «1030 – 2030 Norge i tusen år» innarbeides som en egen temaplan for Verdal kommune i planstrategiens kap. 5. Planbehov, med gjennomføring av planprosessen i 2017-2019. Temaplanprosessen og temaplanen samordnes og kobles med en interkommunal planprosess og plan for Kultur-, opplevelses- og aktivitetsaksen Steinkjer-Trondheim.

Gå til topp 

<< | møteplan | >>
Gå til hovedside Innherred samkommune