Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 18.08.17

sak 28/17

<<sakliste | vedtakneste sak>>


Referater som PDF:

RS 90/17

Innvilget konsesjon for erverv av parsell av 1719/40/1 Fostad - Karl Håvard Brenne

RS 91/17

Tillatelse til omdisponering av 0,9 dekar dyrka jord og fradeling av tun og kårbolig til to boenheter fra eiendommen 1719/53/8 Damevegen 238 - Trond og Rita Rønning Lynum

RS 92/17

Tillatelse til fradeling av tunet på eiendommen 1719/62/8 Bekkevold - Tore Jan Tangen - Fradeling av tun

RS 93/17

Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 1721/78/3 fra 1721/78/2 Musemsvegen 211 - Kjell Roger og Bente Fisknes og Jon Kjelvik

RS 94/17

Innvilget konsesjon på eiendommen 1719/111/3 - Tore Knipenberg og Berit Lisbeth Bragstad

RS 95/17

Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 1721/253/5- Ola Marius Indahl/Roger Indahl

RS 96/17

Tillatelse til omdisponering av 1,5 dekar dyrka jord og fradeling av tunet fra eiendommen - 1719/65/1 Storaunet - Einar Storaune - Fradeling av tun

RS 97/17

Godkjenning av plan for nydyrking- 1719/265/4 Morten Holberg

RS 98/17

Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 1721/94/1- Bård Atle Hynne/Øystein Schei Hynne

RS 99/17

Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 1721/94/1- Øyvind Schei Hynne

RS 100/17

Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 1721/75/6 Buaas - Ole Kristian Skrove

RS 101/17

Referat fra befaring etter tips om mulig forurensning på eiendommen 1719/47/1 og varsel om pålegg og pålegg

RS 102/17

Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 1719/297/1- Ole Johan Alstad

RS 103/17

Søknad om fradeling av boligtomt fra 1719/311/1 Nordmark - Jarle Oddvar Nordmark

RS 104/17

Innvilget konsesjon for erverv av eiendommen 1719/113/2 Aarlia - Skogn Bygdealmenning

RS 105/17

Tillatelse til fradeling av bebygd dekar stor bebygd tomt og dekar fulldyrka jord fra 1719/53/3 Finnevegen 44 - Bjarne Håkon Jørås

RS 106/17

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 1721/137/2 Tingvold - Selger Gunn Helen Grønn og John Olav Oldren kjøper Reidun Hallem

RS 107/17

Innvilget konsesjon for erverv av 1721/285/2 Åsan 180 - Sandra Elise Skjerve og Edvard Bengtsen

RS 108/17

Klagebehandling på vedtak om utbetaling av tilskudd til regionalt miljøtilskudd 2016- 1719/268/2- John Storborg

Gå til topp


<<sakliste | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune