Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Samkommunestyret 06.10.17

sak 35/17

<<sakliste | vedtakneste sak>>


Referater som PDF:

RS 109/17

Innvilget utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding til 17. september - 1719/282/4 mfl - Ole Petter Munkeby

RS 110/17

Behandling søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/84/4 Gran - Nina Høyem

RS 111/17

Tillatelse til deling av driftsenhet i landbruket - 1719/115/1 - Ådal

RS 112/17

Produksjonstilskudd i jordbruket pr 310715 - Verdal kommune - Avkorting

RS 113/17

Vedtak om innvilgning av søknad om avløsertilskudd ferie og fritid 2016 for foretaket 985535175 - etterbetaling

RS 114/17

Søknad om konsesjon for erverv av 1721/223/1 Inndalen Mellom - Tore Næss

RS 115/17

1721/68/2 Tillatelse til utsatt spredetidspunkt for husdyrgjødsel uten nedmolding

RS 116/17

1721/77/17 m.fl Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding

RS 117/17

Behandling søknad om drenering av jordbruksjord på eiendommen 1721/229/3 og 232/5 - Svein Morten Østgård

RS 118/17

Godkjenning av søknad om etablering av klimaskog på eiendom 1719/260/1

RS 119/17

Delvis innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på eiendommen 1719 gnr 111/2- rydding og inngjerding av gammel beitemark

RS 120/17

Vedtak om innvilgning av søknad om avløsertilskudd ferie og fritid for 2016 for foretak organisasjonsnr 983431275

RS 121/17

Behandling søknad om drenering av jordbruksjord på eiendommen 1721/32/19 - Tor Arne og Hanne Katrin Kaalen Storhaug

RS 122/17

Produksjonstilskudd i jordbruket pr 310715 - Verdal kommune - Avkorting

RS 123/17

Klimaskog - Godkjennelse til tilplanting av areal på 1719/128/1 - Torbjørn Burheim

RS 124/17

Produksjonstilskudd i jordbruket pr 310715 - Verdal kommune

Morten Asgeir Aune - Vedtak om utbetaling

RS 125/17

Bevilgning søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/276/3 og 1721/277/8 - Ståle Letnes

RS 126/17

Innvilget konsesjon for erverv av 1721/100/1 Gjermstad vestre - Andor Jermstad

RS 127/17

Behandling søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/67/1 Leksdalsvegen 886 - Ragnhild Hermann

RS 128/17

Godkjent plan for nydyrking på eiendommen 1721/75/6- Ole Kristian Skrove

RS 129/17

Godkjent plan for nydyrking på eiendommen 1719/161/1- Leiv Morten Sand

RS 130/17

Behandling søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/299/21 og 1719/275/21 - Rune Fiborg

RS 131/17

Klage på vedtak om utbetaling av produksjonstilskudd pr 310715 - Verdal kommune

Geir Ove Sellæg

RS 132/17

Tillatelse til deling av eiendommen 1719/309/7 Nordenget - Jorulf Nordli - Tilleggsareal til 1719/309/29 Berglund - Boligformål

RS 133/17

Tillatelse til fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/119/4 Mosve / Sørgrenda 233 - Roald Løvli - Boligtomt

RS 134/17

1719/23/6 Eggen nedre østre - Gunnar Eggen - Avslag på søknad om fradeling av generasjonsbolig

RS 135/17

Delvis innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på  gnr 275/17 i Verdal

RS 136/17

Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 1719/100/5 fra 1719/127/1 Movassvegen 374 - Eva Lill Sjåstad

RS 137/17

Tillatelse til deling av eiendommen 1719/176/1 Risberg - Risbergvegen 74 - Knut Fanum - Tilleggsareal til 1719/176/14 og 1719/176/15 - Boligformål

RS 138/17

behandling søknad om drenering av jordbruksjonrd på eieindommen 1721/30/9 - Lornts Ole Holan

RS 139/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/267/2 Gamle Kongeveg Nord 274 - Knut Thomas Johansen

RS 140/17

Behandling søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/182/1 - Kirsten Marie Lynum

RS 141/17

Produksjonstilskudd i jordbruket pr 310715 - Verdal kommune, - Avkorting

RS 142/17

Tillatelse til fradeling av 1,7 dekar fra eiendommen 1719/272/2 Lykkens Prøve i 35 år - Tone Indahl Munkeby - Areal til parkering/uteareal barnehage

RS 143/17

Tillatelse til utsatt spredefrist for husdyrgjødsel uten nedmolding på eiendommen 1721/162/ 1, 2, 3 og 23

RS 144/17

Tillatelse til fradeling av 1,7 dekar fulldyrka eiendommen 1719/272/2 Lykkens Prøve - Tone Indahl Munkeby - Areal til parkering/uteareal barnehage

RS 145/17

Tillatelse til fradeling av tillegg til 1719/312/9 fra 1719/308/5 Tingstadvegen 145 - Stig By og Ruth Høiås

RS 146/17

Produksjonstilskudd i jordbruket pr 310715 - Verdal kommune

Anita Hovdahl - Vedtak om utbetaling

RS 147/17

Produksjonstilskudd i jordbruket pr 310715 - Verdal kommune

RS 148/17

Godkjenning av søknad om etablering av klimaskog på eiendom 1717/25/12

RS 149/17

Tillatelse til omdisponering av 6,6 dekar fulldyrka jord til klimaskog

RS 150/17

Godkjenning av søknad om etablering av klimaskog på eiendom 1717/24/3

RS 151/17

1721/75/4 - Tillatelse til utsatt spredefrist for utkjøring av husdyrgjødsel uten nedmolding til 17.9.2017

RS 152/17

Innvilget konsesjon for erverv av eiendommen 1719/48/4 Reitan - Torbjørn Støre

RS 153/17

Tillatelse til overflatespreding av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding frem til 30.9.2017 - Arnt-Egil Leirset

RS 154/17

Godkjenning av søknad om etablering av klimaskog på eiendom 1719/251/1

RS 155/17

Tillatelse til omdisponering av dyrka jord og innvilget tilskudd til klimaskogplanting

RS 156/17

Vedtak om innvilgning av søknad om avløsertilskudd ferie og fritid for 2016 for foretak organisasjonsnummer 916967918

RS 157/17

Produksjonstilskudd i jordbruket pr 310715 - Verdal kommune - Avkorting

RS 158/17

Behandling av søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/332/1 - Forberg samdrift - Hans Morten Forberg

RS 159/17

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking- Pålegg om gjenoppretting av utført tiltak- 1721/23/1

RS 160/17

Tillatelse til fradeling av kårboligen på eiendommen 1721/176/1 - Paul Sturla Green

RS 161/17

1721/72/15 Innvilget utsatt spredefrist for husdyrgjødsel

RS 162/17

Vedtak om innvilgning av søknad om tilskudd til økologisk drift pr 1.1.2017 for foretak org nr 970581340, etterbetaling

RS 163/17

Vedtak om innvilgning av søknad om tilskudd til økologisk drift pr 1.1.2017 for foretak org nr 970581340, etterbetaling

RS 164/17

Vedtak på søknad om produksjonstilskudd i jordbruket pr 1.1.2017

RS 165/17

1721/202/1 utsatt spredefrist for husdyrgjødsel uten nedmolding frem til 30.9.2017 på eiendommene gnr. 202 bnr. 1 og gnr. 191 bnr. 1, gnr. 192 bnr. 1, gnr. 194 bnr. 1 og gnr. 201 bnr. 1

RS 166/17

Søknad om bygging av Ottmotjønnvegen ll vkl.3- 1721/201/2 og 1721/200/1- Værdalsbruket AS

RS 167/17

Behandla søknad om tilskudd til drenering av  jordbruksjord - 1721/79/1 Fikse Nordre - Morten Hallem

RS 168/17

Behandling søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/188/1 Husbygrenda 213 - John Olav Busklein

RS 169/17

Behandling søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/92/1 Landfallvegen 19 A - Simon Landfald

RS 170/17

Tillatelse til fradeling av boligtomt fra 1719/312/1 Tingstadvegen 46 - Berit Spillum

RS 171/17

Tillatelse til omdisponering av dyrka jord til klimaskog

RS 172/17

Behandla søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/265/4 - Morten Holberg

RS 173/17

Produksjonstilskudd i jordbruket pr 310715 - Verdal kommune - Avkorting

RS 174/17

Innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på 1721/100/3

RS 175/17

Tillatelse til omdisponering av  dekar fulldyrka jord for drift av masseuttak Troset grustak - 1719/106/1 - Frosta Entreprenør AS

RS 176/17

1719/23/6 Innvilget søknad utsatt spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding

RS 177/17

Godkjent plan for nydyrking på eiendommen 1721/64/1- Lena Mari Bruheim

RS 178/17

Søknad om tilskudd drenering av jordbruksjord - 1719/28/3 Rostad - Roger Haga

RS 179/17

Vedtak om innvilgning av søknad om avløsertilskudd ferie og fritid for 2016 for foretak 889402172

RS 180/17

Svar på søknad om spreding av husdyrgjødsel uten nedmolding etter 1.9.2017 - Severin Kluken

RS 181/17

Produksjonstilskudd i jordbruket pr 310715 - Verdal kommune - Avkorting

RS 182/17

Innvilget konsesjon for erverv av eiendommen1719/308/14 Dalum - Eva Hernes og Odd Erling Jacobsen

RS 183/17

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1719/123/1 - 1719/124/3 - 1719/125/3 - Vegard Sørmo Loktu

RS 184/17

Tillatelse til fradeling av gnr. 308 bnr. 14, fra ngr. 305 bnr. 3, gnr. 308 bnr. 5 i Levanger Stig Bye

Gå til topp


<<sakliste | vedtakneste sak>>

Gå til hovedside Innherred samkommune