Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

19.12.2006

Barnevern

ansvarlig for tjenesten: Marit E. Aksnes
barnevernleder Levanger: Torill Moe
barnevernleder Verdal: Bente Nestvold

<<tjenester | organisering |
om enheten | kontakt oss | tilbud |
 

Tjenesten tilbakeført morkommunene fra 01.10.06:

 

Kontakt | ^
Alle som er bekymret for et barn eller en ungdom, kan ta kontakt med Barneverntjenesten. Barn og ungdom kan også selv kontakte oss.
Barneverntjenesten i Innherred Samkommune har ingen etabler akuttberedskap utenom kontortid. Ved akutt behov kontakt lensmannen i Levanger eller Verdal, tlf. 112.

Kontor:
Barneverntjenesten har kontor ved barne- og familie-tjenesten:
 - Verdal: 2 etasje i Verdal Helsesenter
 - Levanger: 2 etasje i Levanger Rådhus
Henvendelse kan skje pr. telefon, brev eller ved personlig fremmøte.
Kontortid:
Vi er til stede i kontortiden, mellom 08.00 og 15.30.
Telefon:
Hvis vi ikke er til stede, kan du legge igjen beskjed ved et av kommunenes servicekontor, telefon:
Levanger: 740 52500 - Verdal: 740 48200

Kontaktpersoner fra Barneverntjenesten ved deltagelse i ressursteam/skolehelseteam i skolen

Hvem kan søke hjelp
Barneverntjenesten hjelper barn og unge i alderen 0 – 18 år og deres familier, hjemhørende i Verdal eller Levanger kommune.

Dette kan barneverntjenesten bidra med: | ^

 • Råd og veiledning
 • Besøkshjem
 • Støttekontakt/leksehjelp
 • Ansvarsgrupper
 • Økonomisk hjelp
 • Familierettede veiledningstiltak
 • Fosterhjem eller institusjonsplass

Hvis vi finner det nødvendig å sette i gang tiltak, skjer dette så langt det er mulig i samråd med familien. Tiltak fra Barneverntjenesten vil formes ut fra hvilke behov barnet har. Enkelte ganger er det behov for at barnet flytter ut av hjemmet.
Vi samarbeider med andre som kjenner barnet, for eksempel barnehage, skole og Helsestasjonen.
Vi kan ikke bidra med råd, veiledning eller tiltak der det tas førstegangskontakt gjeldende ungdom over 18 år.

Barn og unge skal alltid høres i en barnevernsak!

-------------

"Vær varsom"-ideologi
Den bevisste barnevernsarbeider viser:

 • Medmenneskelighet – Viser forståelse, innlevelse, respekt, og er følelsesmessig nærværende.
 • Faglighet - Gir tydelig og klare budskap, og god informasjon om rettigheter og plikter. Avklarer gjensidige forventninger. Bruker et språk du forstår. Tar standpunkt ut fra profesjonelle begrunnelser. Holder deg oppdatert og informert. La deg få uttale deg.
 • Myndighet – Representerer et offentlig organ – barneverntjenesten. Er personlig distansert til saken, og følelsesmessig upåvirket ifht innholdet i standpunktet. Er både hjelper og kontrollør.

Taushetsplikt
Alle ansatte i Barneverntjenesten har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke kan gi opplysninger om dine personlige forhold til utenforstående uten ditt samtykke.

Målsettting
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får:

 • Nødvendig hjelp og omsorg i rett tid
 • Trygge oppvekstvilkår

Lovverk
Barneverntjenestens ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i barnevernloven.

--------------------
Grunnskolen
| ^
Kontaktpersoner fra Barneverntjenesten ved deltagelse i ressursteam/skolehelseteam
Levanger:

Ekne skole

Berit Ronglan

Frol OS barnetrinnet

Solvor Lilleøen

Frol OS ungdomstrinnet

Eli Bjøraas Weiseth

Halsan/Momarka OS

Ann Karin Sliper

Mule/Okkenhaug OS

Hege Dalen Vist

Nesheim skole

Bente Solberg

Nesset u- skole

Bente Solberg

Skogn b- og u-skole

Ann Karin Sliper

Tuv skole

Berit Ronglan

Ytterøy oppvekst

Astrid Synnøve Eggen

Åsen- oppvekst

Astrid Synnøve Eggen

--------------------------------------
Leira Mottak Solvor Lilleøen
Levanger videregående skole Berit Ronglan

Klikk for brosjyre i PDF-formatDokumenter
Lenker
<<tjenester | organisering | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune