Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

31.10.2006

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

ansvarlig for tjenesten: Marit E. Aksnes 
 

<<tjenester | organisering |

kontakt oss | barnehager/skoler | hva vi kan gjøre for deg |

 

Tjenesten tilbakeført morkommunene fra 01.10.06:

 

PP-tjenesten er en hjelpeinstans for barn og unge, for foreldre og barnehageansatte og lærere.
Tjenesten skal hjelpe med å legge til rette for et godt læringstilbud til barn med særlige vansker og behov. Barnehagen /skolen og PPT kartlegger vansker og vurderer muligheter, mens PP-tjenesten har selvstendig ansvar for sakkyndig vurdering av spørsmål om spesialundervisning for barn i skolen og spesialpedagogisk hjelp i førskolealder.

Du kan henvende seg til PP-tjenesten hvis du får spørsmål om :


Kontakt | ^
Direkte på tlf. til ekspedisjonene ved kontorene :

       Levanger; 74 05 26 52
       og Verdal; 74 04 82 40

 • gjennom servicekontoret i h.h.v. Levanger og Verdal, så ringer vi dere opp
 • eller  snakke med personale i barnehagen og skolen og benytte vårt standardiserte henvisningsskjema PDF  |  word

Levanger:
Besøksadresse: Levanger rådhus 2. etg.
Postadresse: Innherred Samkommune
Barne- og familietjenesten
PPT
Postboks 25
7601 Levanger

Verdal:
Besøksadresse: Helsesenteret, 2. etg.
               Postadresse: Innherred Samkommune
Barne- og familietjenesten
PPT
Postboks 32
7651 Verdal

Kontaktpersoner for barnehage og skoler | ^

Levanger:

Alle Barnehagene

Bente Stene

Frol Oppvekstsenter

Magnar Galaaen

Nesset Ungdomsskole

Anne L. Gjøvikli

Nesheim Barneskole

Anne L. Gjøvikli

Halsan Oppvekstsenter

Bjørg G. Holmen

Åsen Barne og Ungdomsskole

Magnar Galaaen

Skogn Barne og Ungdomsskole

Rune Marthinsen

Mule/Okkenhaug Oppvekssenter

Bjørg G. Holmen

Ytterøy Oppvekstsenter

Magnar Galaaen

Ekne/Tuv Oppvekstsenter

Bjørg G. Holmen

Elihu Kristne Grunnskole

Anne L. Gjøvikli

Markabygda Montessoriskole

Bjørg G. Holmen

Verdal:

Alle Barnehagene

Ingunn A. Røsted

Ørmelen- og Verdalsøra barneskole

Endre Kanestrøm

Verdalsøra Ungdomsskole

Rune Marthinsen

Vinne og Ness Oppvekstområde

Katrine Iversen

Vuku,Garnes og Volden

Bjørg Aa. Ressem

Stiklestad og Leksdal Oppvekstområde

Endre Kanestrøm


Om tjenesten | ^

PP-tjenestens oppgave er å hjelpe personale  i barnehage og skole å skape godt lærings- og oppvekstmiljø for alle barn. Tjenesten har særlig fokus på tilpasset og inkluderende opplæring, og kan ha oppgaver i klasse, grupper, avdelinger og hele barnehage- eller skolemiljøet. Tema er ofte ulike tilpasninger for barna i miljøet, og utviklingsmessig ulikhet.

Følgende tjenester kan du finne hos oss:

 • Veiledning til foreldre
 • Kartlegging av beskrevet vanske
 • Veiledning til personale i barnehage/skole
 • Vurdering om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp
 • Faste barnehage- og skolekontakter
 • Utvikling av barnehage- og skolemiljø
 • Samarbeid med andre instanser
 • Inntak til videregående opplæring
 • Logopedisk behandling
 • Hjelpe til med søknad til andre hjelpeinstanser

PP-tjenesten har lovpålagt taushetsplikt og er gratis tjeneste.

Områder
Dokumenter

Lover/forskrifter

Lenker
<<tjenester | organisering | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune