Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

 28.12.2010

Avgifter, gebyr og betalingssatser

levanger | verdal

Tjeneste

Vedtak

Ansvarlig enhet
Avfallsplaner

PBOM
Bebyggelsesplaner   PBOM
Brannvesenets tjenester   Brann og redning
Byggesaksbehandling   PBOM
Feietjenester   Brann og redning
Landbrukstjenester   Landbruk/natur
Matrikkelgebyr

PBOM
Oppmålingsgebyr

PBOM
Reguleringsplaner   PBOM
Skogbrukstjenester Landbruk/natur
Utslippssaker   PBOM

Forskrift

 

 
Gebyrregulativ for byggesaker mm. sks-sak 032/10, 27.05.10 PBOM
Gå til hovedside Innherred samkommune