Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

26.06.2007

Ergo- og fysioterapi

ansvarlig for tjenesten: Tore Fjerdingen 

<<tjenester | organisering |

 

Tjenesten tilbakeført morkommunene fra 01.10.06:

Alle henvendelser skal gå til Servicekontoret i 1. etasje i rådhuset eller til Servicekontoret i Verdal kommune.

Vi tilbyr tjenester til mennesker i alle aldre som har vanskeligheter med å mestre hverdagen sin. Uavhengig av om personene har en diagnose, ervervet eller medfødt skade, eller der hvor årsaken er mer uklar.

Alt mennesket gjør er aktivitet, aktiviteten vil variere gjennom livet og fra person til person.

 • Vi vil arbeide for at du kan gjenvinne, opprettholde og utvikle funksjonsevnen. Det vil si evnen til å mestre daglige aktiviteter.
 • Vi vil hjelpe deg å legge til rette for at du best mulig kan utnytte egne ressurser og ta ansvar for egen helse.
 • Vi søker å legge til rette for bevegelse
 • Å fremme helse gjennom kultur
 • Delta i tverrfaglige samarbeid både på individ- og systemnivå
 • Fremme aktivitet for befolkningen generelt

Tjenestene skjer ofte i et samarbeid med andre faggrupper, bruker og pårørende. Der det er hensiktsmessig gjøres dette arbeidet i ansvarsgrupper og ved utarbeidelse av individuell plan.

Vi jobber også for å forebygge ulike helseproblemer, og fremme helse. Dette arbeidet skjer både i samhandling med den enkelte og opp mot større grupper av befolkningen.

 • Aktivitetsgrupper
 • Boligtilpasning ved funksjonshemming
 • Funksjonsvurdering og/eller vurdering av bolig/hjem for evt. tilrettelegging for aktivitet
 • Fysisk trening
 • Informasjon, råd og veiledning
 • Kommunalt råd for funksjonshemmede
 • Skrivedans - opplæring av pedagogisk personale
 • Tekniske hjelpemidler – formidling, tilpasning og opplæring
 • Terapiridning – planlagt oppstart høst 05  ^
Dokumenter
Lenker
<<tjenester | organisering | ansvarlig for tjenesten: Tore Fjerdingen
Gå til hovedside Innherred samkommune