Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

12.10.2006

Fysikalske institutt

 

<<tjenester | Ergo- og fysioterapi
 

Tjenesten tilbakeført morkommunene fra 01.10.06:

 

 

Levanger - Verdal

Bruborg Fysioterapi
Fagerbakkvn. 6
7600 Levanger
Fysioterapeut Berit Ianssen med videreutdanning i psykiatrisk/psykomotorisk fysioterapi
Tlf.: 40242031 - ianssen.lundh@ntebb.no
Åpent: tirsdag og torsdag
Bevegelesgrupper "Trim og avspenning" hver mandag i gymsalen på psyk 18, 19:15 og 20:30 i vinterhalvåret.

Fysioterapeut Margreet Hartmann
Hudpoliklinikken i Levanger, Kirkegata 1 (Sykehuset Levanger) 7600 Levanger
Tlf.: 92240320 -
helge.hartmann@ntebb.no
Spesial kompetanse i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling. Jeg tilbyr:

  • behandling av primært og sekundært lymfødem
  • behandling etter kreftoperasjoner
  • arrbehandling

Hegstad og Sandsør Fysioterapi
Håkon den Godes gt. 2a
7600 Levanger
Fysioterapeut Steinar Hegstad -
steiheg@c2i.net
Fysioterapeut Marte Sandsør Jørgensen, videreutdanning i psykiatrisk/psykomotorisk fysioterapi - trond.marthe@ko.no
Tlf.: 74082338

Innherredsklinikken
Håkon den Godes gt. 2a
7600 Levanger
Fysioterapeut: Grethe Bruennech med videreutdanning i psykiatrisk/psykomotorisk fysioterapi
Tlf.: 74095011 -
grebrue@frisurf.no

Levanger Fysikalske Institutt
Sjøgt.17
7600 Levanger
Fysioterapeut: Inge Hatlenes
Tlf.: 74082339 - ihatlene@start.no

Meierigården Fysikalske
Håkon den Godes gt. 2a
7600 Levanger
Fysioterapeut: Barbara Hatlenes med videreutdanning i psykiatrisk/psykomotorisk/ psykodynamisk fysioterapi
Tlf.: 74056656 -
ba-hat@online.no

Skogn Fysikalske Institutt
Åsveien 16
7620 Skogn
Fysioterapeuter/tlf.:
Vidar Brenne, spesialist i manuell terapi
Tlf.: 74083531 - vidar.brenne@ntebb.no

Morten Skjesol med videreutdanning i manuell terapi
Tlf.: 74083533 -
mortensk@sensewave.com
Kjell Arne Grundstad
Tlf.: 74083532

Spesialistklinikken
Håkon den Godes gt. 2a
7600 Levanger
Fysioterapeuter: Trond Sjøbakk: tlf: 92400818 - trondsjobakk@c2i.net
Rannveig Kvello Eriksen: tlf: 45475066 - rannveig.kvello.eriksen@ntebb.no

------------------------------------

Verdal - Levanger

HelseGym1 Fysioterapi
Leklemsåsen 50, 7650 Verdal, tlf. 74070366
Fysioterapeut Jarle Nesbø

Sentrum Fysikalske Institutt
Jernbanegt., 7650 Verdal, tlf. 74079785
Fysioterapeut Olav Robert Sende
Fysioterapeut Per Arne Urland
Fysioterapeut Britt Tove Klevmo

Verdal Fysikalske Institutt
Sørgt. 12, 7650 Verdal, tlf. 74079380

Fysioterapeut Arnulf Hegdahl
Fysioterapeut Kirsten Hegdahl
Fysioterapeut Finn R. Dolmen
- frdolmen@online.no   ^

<<tjenester | Ergo- og fysioterapi | ansvarlig for tjenesten: Tore Fjerdingen
Gå til hovedside Innherred samkommune