Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

14.03.2005

Friluftsgruppa Humla

ansvarlig for tjenesten: Tore Fjerdingen 

<<tjenester | Ergo- og fysioterapi
Dette er et samarbeidstiltak mellom Levanger kommune og Verdal kommune/ISK, hvor målsettingen er å skape en litt mer aktiv hverdag for aktuelle deltakere. Det satses bevisst på aktiviteter som gir litt mer fart og spenning enn eksisterende tilbud.

Målgruppen er hovedsakelig ”yngre” brukere med tilknytning til rus-/psykiatritjenesten.

Det er til enhver tid med 2 ledere/instruktører på aktivitetene.

Målsetting:
Vi legger opp til aktiviteter hvor deltakerne får mulighet til å sette seg selv på prøve (tøye litt grenser) både når det gjelder høyder, vann, trange rom, fart, dristighet, tillit til utstyr og instruktører, med mer. Her blir det mulighet for å ta ut mye energi og innebygd spenning.
Vi legger stor vekt på at aktivitetene foregår i trygge og kontrollerte former.
Du kan selv være med på å bestemme turinnhold. Kom med forslag!

Oppmøte/varighet:
Oppmøte ved Rådhuset/helsesentret annenhver torsdag kl 09.30.
Det blir felles transport ut til de forskjellige aktivitetene.
Aktivitetene varer til ca. kl. 15.00

Klær og utstyr:
Det er viktig at klær og fottøy til enhver tid er tilpasset værforhold og aktiviteter.
Annet utstyr (sikkerhetsutstyr med mer) skaffes av turledere.
Ta med matpakke, felles kaffekok.

Eksempler på aktiviteter:
Grotting, klatring/rappelering, paintball, padling, juvvandring, rafting, riding, hundekjøring, med mer.

Kontaktpersoner/turledere:

Vi kan kontaktes via servicekontorene:

<<tjenester | Ergo- og fysioterapi | ansvarlig for tjenesten: Tore Fjerdingen
Gå til hovedside Innherred samkommune