Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

26.06.2007

Sosial- og psykiatritjeneste

ansvarlig for tjenesten: Tore Fjerdingen 

<<tjenester | organisering |

 

Tjenesten tilbakeført morkommunene fra 01.10.06:

 

Sosial og Psykiatritjenesten kan bidra med ulike tjenester for deg som opplever å ha psykiske, sosiale eller rusrelaterte problemer.

Fagpersonell gir deg hjelp til å finne egnet tilbud tilpasset deg og din livssituasjon. Vi kan gi støtte, råd og veiledning i forhold til å kunne fungere best mulig i dagliglivet. Tilbudet fra vår tjeneste er for alle over 18 år i Innherred samkommune.

Noen av de viktigste arbeidsområdene våre:

 • Hjelp og bistand til mennesker med psykiske, rusrelaterte eller andre livs og leveproblemer.
 • Støtte, oppfølging og rådgiving ut fra de problemer som presenteres
 • Støtte, rydde og motivasjonssamtaler
 • Bistand til å komme med i aktivitet og sysselsettingstiltak.
 • Hjelp til å koordinere ulike tjenester.
 • Bistå i søknadsprosessen omkring legemiddelassistert rehabilitering ( eks. Metadon)
 • Bistå i forhold til utforming av Individuell Plan til personer med sammensatte behov.
 • Veiledning av andre ansatte/støttekontakter.
 • Vidreformidling og kontaktetablering til andre aktuelle hjelpeinstanser/samarbeidspartnere.
 • Delta i ansvarsgrupper og andre samarbeidsgrupper.
 • Drive helsefremmende og forebyggende arbeid.

-----------

Alle ansatte ved Sosial og psykiatritjenesten har taushetsplikt. Du skal føle deg trygg poå at taushetsplikten overholdes etter gjeldende lovverk.

Hjelp utformes etter dine behov. Du har rett til å være med på utforming av de tiltak og tjenestetilbud som angår deg og din situasjon.

 • Du trenger ikke henvisning fra lege for å få hjelp her.
 • Tjenesten er gratis.
 • Våre tjenester er et tilbud til innbyggere over 18 år.
 • Mange søker råd hos Sosial og psykiatritjenesten, og det kan derfor være noe ventetid på å få en kontaktperson.
 • Vi jobber elle hverdager, på dagtid.
 • Om det oppstår akutte kriser e.l. som krever behandling er det fastlege/legevakt som må kontaktes.
Aktivitetstiltak

Sysselsettingstiltak

Hjelp i en krisesituasjon - klikk for brosjyre i PDF
brosjyre PDF

Dokumenter
Lenker
<<tjenester | organisering | ansvarlig for tjenesten: Tore Fjerdingen
Gå til hovedside Innherred samkommune