Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

20.12.2006

Grønn omsorg

ansvarlig for tjenesten: Tore Fjerdingen 

<<tjenester | sosial- og psykiatritjeneste | organisering |
Grønn omsorg – gården som ressurs

I Innherred samkommune er det etablert slike sysselsettingstiltak både i Levanger og Verdal.

Hva er ”Grønn omsorg”?
”Grønn omsorg” er et tilbud hvor gården taes i bruk som arena for personer som trenger et tilrettelagt tilbud. I Levanger og Verdal har vi tre slike gårder . En i Levanger kommune hvor det er 13 plasser. Og to nyoppstartede i Verdal hvor det foreløpig er 4 plasser.

Gårdbrukeren tar i bruk egne og gårdens ressurser til hjelp for personer som har behov for et mer tilrettelagt tilbud/tilrettelagte aktiviteter. Arbeidsoppgavene tilpasses hver enkelt for at de skal føle mestring og få en positiv holdning til arbeidet. For mange er dette starten på et løp mot en fremtidig jobb. Menneskelige egenskaper og personlig egnethet er vikitge faktorer for de som jobber på gårdene. Grønn Omsorg er et eksempel på tiltak på tvers av sektorgrensene (ettervern, tilpasset sysselsetting, dagtilbud, omsorg, sosialt møtested, attføring og rehabilitering).

Grønn omsorg kan tilby mange ulike aktiviteter, både innom og utomhuses.

Grønn omsorg har fokus på det friske som fører til mestring og videre læring.

Noen av de ting arbeidstakerne ved Grønn omsorg holder på med nevnes:

 • Vedarbeid
 • mekking
 • slakting
 • toving
 • glassmaling
 • baking
 • hestestell
 • fisking
 • snekring
 • hundehold
 • maling
 • lakkering/oppretting
 • scooterkjøring
 • skogsarbeid
 • m.m.
Dokumenter
Lenker
<<tjenester | organisering | ansvarlig for tjenesten: Tore Fjerdingen
Gå til hovedside Innherred samkommune