Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Jordbruk

ansvarlig:

<<tjenester | organisering |
miljø/naturforvaltning | skogbruk | avgifter/gebyr | landbruksnytt | SMIL

 

 

 

Dyrlege-/Veterinærvakt for Levanger vaktområde:
Levanger vaktområde gjelder Levanger kommune unntatt Åsen.
tlf. 74 08 96 00 og
tlf. 74 08 49 00.

Servicekontorene (Levanger | Verdal) er vår ekspedisjon. For å sikre kunder mot bomturer og for å gi god nok service ser vi helst at det gjøres avtaler før kunde-besøk. Avtaler kan gjøres via servicekontorene eller pr. tlf til saksbehandler

Skjema

Lover og forskrifter

Levanger

Verdal

  •  

Fylkesmannen

Landbruk og matdepartementet

Andre

miljø/naturforvaltning | skogbruk | avgifter/gebyr | landbruksnytt | SMIL
<<tjenester | organisering | ^

ansvarlig: Petter Bjartnes

Gå til hovedside Innherred samkommune