Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

06.02.2006

Jordbruk - SMIL

ansvarlig: Petter Bjartnes

<<tjenester | jordbruk

 

SMIL er en forkortelse for "Spesielle miljøtiltak i jordbruket",  tilskuddsordningen som samler fire tidligere miljøtiltaksordninger med temaene kulturlandskap,  forurensing og planleggingsprosjekter.

 

Tilskuddene skal gå til tiltak ut over det som omfattes av vanlig landbruksdrift.

 

Det er kommunene som gjør vedtak om tilskudd eller avslag, og hver kommune har også sine lokale prioriteringer og bestemmelser. Tilskuddsprosenten avhenger av hva slags tiltak det er snakk om,  varierer noe fra kommune til kommune.

Gårdbrukere må ha Miljøplan trinn 2 for å søke om tilskudd ( se lenke til det nederst på siden ). Ellers kan enhver som er registrert i Enhetsregisteret søke, når det er gjort avtale med grunneier(e) på forhånd om gjennomføring av prosjekt/tiltak. Se spesielt i "Kommentarer til forskriften".
 
Eksempel på tenkte tiltak:
  • Gårdbrukere i flere kommuner samordner seg om å etablere ei lang sykkelrute. Tilskudd gis til registrering, planlegging og lønn til prosjektleder.
  • Historielaget og gårdbrukerne i ei grend planlegger og lager en sti som omfatter gammelt vegfar, husmannsplasser, fiskeplass, gravhauger, utsiktspunkter og ei gammel slåtteng.
  • Gammel dyrka mark lengst opp i dalsida holder på å gro igjen. Det ryddes, gjerdes og det slippes på beitedyr.
  • Det siste sommerfjøset i bygda står enda, og nytt tak legges.
  • En bekk som ble lukka under bakkeplanering på 70-tallet tar ikke unna flomvannet. Det legges nytt og steinsikra åpent løp, med en rensedam i øverenden.

 

Servicekontorene (Levanger | Verdal) er vår ekspedisjon. For å sikre kunder mot bomturer og for å gi god nok service ser vi helst at det gjøres avtaler før kunde-besøk. Avtaler kan gjøres via servicekontorene eller pr. tlf til saksbehandler.

Skjema

Landbruk og matdepartementet

Andre

<<tjenester | jordbruk | ^

ansvarlig: Petter Bjartnes

Gå til hovedside Innherred samkommune