Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

18.10.2012

Organisasjon - Lønn og personal

 

<<tjenester | organisering |

ansvarlig: Inger Johanne Uthus
fagansvarlig: Marianne Klev Sandnes

Personal
Organisasjon er lokalisert i 3 etg. på Rådhuset Levanger og har interne tjenester for alle kommunalt ansatte.

Oppgavene til personaladministrasjonen omfatter rådgivning for ansatte og leder på alle nivå, samhandling med fagforeningene, vernetjenesten, KS og andre kommuner. Organisasjonsenheten skal utvikle og vedlikeholde samkommunens arbeidsgiver- og personalpolitikk, drive system- og organisasjonsutvikling, sørge for et funksjonelt arbeidstids- og flexitidsreglement og ansettelses- og permisjonsreglement. Videre ansvaret for videreutvikling av personalpolitikkens hovedplan.

Konkret ansvar / oppgaver:
Rekruttering: annonsering, søkeradministrasjon, vedtak og arbeidsavtaler, ansettelsesprosedyrer og ekspedisjon.

Opplæring: koordinering og gjennomføring av medarbeideropplæring, lederopplæring og systemadministrasjon.

Forvaltning: personalsaker, sekretariat og saksbehandling.

Lover og avtaleverk: forhandlinger, arbeidsgiver rådgivning og lederstøtte.

HMS-IA: sekretariat, utvikle rutiner, opplæring, koordinering, saksbehandling, samhandling med off. hjelpeapparat / andre, lederstøtte og rådgivning.

Lønn
Organisasjon er lokalisert 1 3 etg. på Rådhuset Levanger og har interne tjenester for alle kommunalt ansatte.

Oppgaver for lønnsadministrasjonen omfatter rådgivning av ansatte og leder på alle nivå, utvikling og vedlikehold av lønnssystem og utlønningsarbeid.

Vår stab håndterer all innlegging av lønnsinformasjon, utlønning, konteringer, permisjoner og fraværsregistrering, sykemeldinger og refusjoner, påleggstrekk, skatteopplysninger, arbeidsgiverregister, pensjonsinnmelding i kasse og rapportuttak.

Servicekontoret (Levanger) er vår ekspedisjon.

AKAN
- Levanger

Ledige stillinger

Lov/forskriftslenker
Lokale dokumenter

<<tjenester | organisering | ^  
Gå til hovedside Innherred samkommune