Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

Tinglysning

 

<<tjenester | organisering |  

Tinglysing i fast eiendom fra domstolene til Statens kartverk
Stortinget har besluttet at tinglysing i fast eiendom skal overføres fra domstolene til Statens kartverk og sentraliseres til Kartverkets hovedkontor i Hønefoss.

Fra og med fredag 21. september 2007 har Statens kartverk ansvaret for tinglysing i fast eiendom for Levanger kommune og Verdal kommune.

Torsdag 4. oktober vil være siste dag Stjør- og Verdal tingrett formelt har tinglysingsmyndighet.
Fredag 5. oktober vil tinglysingsmyndigheten ligge hos Statens kartverk.

Dokumenter som kommer inn til Stjør- og Verdal tingrett fredag 5. oktober, oversendes til Statens kartverk og registreres i Grunnboken mandag 8. oktober av Statens kartverk. Dokumentene vil imidlertid få prioritet fra fredag 5. oktober. Dokumenter som kommer til Stjør- og Verdal tingrett fra og med mandag 8. oktober, vil bli returnert til innsender.

Etterskuddsbetaling ved Statens kartverk
Tinglysing av rettigheter i fast eiendom ved Statens kartverk faktureres i etterkant. Statens kartverk fastsetter gebyrer og avgifter og sender faktura til den som har begjært tinglysingen.

På alle dokumenter som skal tinglyses skal det påføres innsenders organisasjonsnummer eller fødselsnummer i egne rubrikker eller øverst til venstre i de standardiserte skjemaene. I de tilfeller innsenderen er en underenhet av en organisasjon, for eksempel en bankfilial eller en eiendomsmeglerfilial, skal denne underenhetens organisasjonsnummer brukes, i tillegg til navn og adresse. Dette vil sikre at dokumentene raskt returneres til riktig adresse og ikke må omveien om hovedkontoret. Faktura vil også bli sendt til samme adresse. For nærmere informasjon: www.tinglysing.no.

NB! Tinglysing ved Stjør- og Verdal tingrett fram til og med 4. oktober skal fortsatt forskuddsbetales.

Tinglys i god tid før overføringen
For å unngå problemer i forbindelse med overføringen, anbefales det at forestående tinglysing skjer i god tid før overføringen eller å vente til overføringen er gjennomført.

Kontaktinformasjon Tinglysingen (fra overføringsdato)
Statens kartverk,
Kartverksveien 21, Hønefoss
Postadresse: Statens kartverk, Tinglysingen, 3507 Hønefoss

Ekspedisjonstid: 09–14
Telefon: 32 11 88 00 (08–14)
Telefaks: 32 11 88 01
E-post: tinglysing@statkart.no
Hjemmeside: www.tinglysing.no

Start interaktiv karttjeneste for Levanger kommune
Levanger  -  planarkiv

Start interaktiv karttjeneste for Verdal kommune
Verdal
  -  planarkiv

<<tjenester | organisering | ^

 

Gå til hovedside Innherred samkommune